Het is u zonder twijfel ontgaan, en de Vlaamse ‘kwaliteitskranten’ ook, maar op 28 juli stond in het Staatsblad een opmerkelijke publicatie. De Brusselse hoofdstedelijke regering erkende in één beweging maar liefst drie islamitische gemeenschappen in Brussel.

Het was Rudi Vervoort (PS) zelf die op 19 juli de 3 besluiten ondertekende. De islamitische gemeenschap Al-Inaba, het ‘Centre Culturel Arrayane’ en de islamitische gemeenschap met de naam ‘El Mohsinine’ werden met een pennentrek van de minister-president erkend.

Al-Inaba

Al-Inaba heeft de zetel op de Gentsesteenweg 1244 te Sint-Agatha-Berchem (Brussel). Volgens de moslimexecutieve bestaat het register uit meer dan 200 ingeschrevenen. In mensentaal: de gemeenschap heeft meer dan 200 leden. Minister van Justitie Koen Geens gaf reeds in 2016 zijn fiat.

Het gevolg van dit besluit is dat Al-Inaba een islamitisch comité mag inrichten. Het is de islamitische tegenhanger van de kerkfabriek. Het comité is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Het is verantwoordelijk voor de materiële organisatie, de werking en het beheer van de goederen van de eredienst.

Het belangrijkste gevolg van de erkenning is dat de weg openligt voor financiering door de overheid (lees: u en ik).

Arrayane

Voor de andere twee geloofsgemeenschappen geldt identiek dezelfde regeling. Het Cultureel Centrum Arrayane bevindt zich op de Gemenebeemdenstraat 98 in 1120 Neder-over-Heembeek (Brussel) en El Mohsinine heeft de zetel volgens het Staatsblad in de Zweedsestraat 42-46 te 1060 Sint-Gillis.

Echter, de Zweedsestraat bestaat niet. De juiste naam is Zwedenstraat. En de correcte naam van Arrayane is overigens ‘Centre Culturel Islamique Arrayane’. De webstek van dat ‘Cultureel Centrum’ is enkel in het Frans en in het Arabisch, en bevat uiteraard informatie over het doneren van giften. Volgens de webstek functioneert de moskee enkel op basis van die gulle giften. Dat zal na de erkenning uiteraard wel anders zijn.

El Mohsinine

Wie een goed geheugen heeft en een slecht karakter (per definitie alle lezers van dit weekblad) herinnert zich een affaire uit 2015. Toen werden de ex-voorzitter en de ex-secretaris-generaal van de moskee El Mohsinine uit Sint-Gillis door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar met uitstel voor verschillende onregelmatigheden in de boekhouding van de vzw van het islamitisch centrum. Bovendien kreeg de ex-voorzitter volgens Het Laatste Nieuws ‘een boete van 5.500 euro en de ex-secretaris-generaal een boete van 11.000 euro’.

De voormalige voorzitter en secretaris-generaal van de moskee werden vervolgd omdat ze in 2007 schriftvervalsingen hadden gepleegd in verband met de aanstelling van godsdienstleraren bij de vzw en in de notulen van de algemene vergadering van de vzw. Ze werden ook vervolgd omdat ze voor 35.000 euro tegoeden van de moskeeleden hadden verduisterd. In juni van dat jaar zou de zaak ook een vervolg voor de burgerlijke rechtbank krijgen, maar daar hebben we spijtig genoeg niets meer over gelezen.

Uitbreiding

Wie op zoek gaat naar informatie over Al-Inaba komt terecht op de Franstalige webstek van die gemeenschap.

Salam aleykom, Face au nombre de fidèles qui ne cesse d’augmenter, ma cha Allah, la mosquée Al inaba située chaussée de gand 1244, à Berchem Sainte Agathe a décidé d’agrandir ses locaux pour répondre à la demande de la communauté et offrir un espace de prière plus grand.’ Vrij vertaald: het aantal gelovigen neemt toe en de moskee is aan uitbreiding toe.

Kruispuntbank

Op het adres van Al-Inaba vinden we in de gegevensbank van de kruispuntbank enkel een andere vzw: ‘Association Culturelle des Parents musulmans de Berchem-Sainte-Agathe’. In het Staatsblad ontbreekt de oprichtingsakte van deze schimmige vzw, waardoor deze juridisch niet in orde is. Van Al-Inaba is er geen spoor, wat merkwaardig is, gezien de erkenning door de Brusselse regering.

Op het adres van het ‘Centre Culturel Islamique Arrayane’ vinden we deze keer wel de vzw terug. Maar opnieuw is er in het Staatsblad geen spoor van de oprichtingsakte terug te vinden. De laatste akte dateert al van 2014 en werd een jaar later neergelegd. De akte is bovendien niet rechtsgeldig ondertekend en dus juridisch waardeloos.

Op het adres van El Mohsinine vinden we het ‘Centre Islamique Culturel Pédagogique Et Social El Mohsinine’, wat toch niet helemaal hetzelfde is als wat in het Staatsblad staat. Het klinkt eentonig, maar opnieuw is de oprichtingsakte onbestaande in dat Staatsblad. De laatste akte dateert ook al van 2015.

Geen financiële informatie

Van geen enkele van de 3 vzw’s is een snipper financiële informatie beschikbaar bij de balanscentrale. Wat het financiële reilen en zeilen betreft van deze vzw’s moeten we volledig afgaan op het zonder twijfel deskundige oordeel van de moslimexecutieve.

Dat 3 islamitische vzw’s erkend worden en dus geld krijgen van de overwegend niet-islamitische burgers is één zaak. In dat geval zou je toch op zijn minst enige juridische correctheid en vooral veel transparantie verwachten. Maar daar is voorlopig niet veel van te merken.

Thierry Debels