Het financieringssysteem van verenigingen

Duitsland is een typisch ‘verenigingen-land’: niet minder dan 600.000 verenigingen telt men daar. De meeste zijn “tot nut van het algemeen”. Omdat ze als dusdanig worden herkend in de maatschappij, werd financiële steun aan die verenigingen fiscaal aftrekbaar gemaakt. Die fiscale maatregel is belangrijk.

Het betekent voor de meeste verenigingen het verschil tussen bestaan of ermee ophouden. Duitsland vindt – vond, moet men misschien binnenkort zeggen – die fiscale aftrek belangrijk, want het beschouwt verenigingen van openbaar nut als zuurstof voor het land.

Uitspraak over een vrijmetselaarsloge

Op 15 mei besloot het Bundesfinanzhof, de hoogste Duitse financiële rechtbank, het statuut van “openbaar nut” van een bepaalde vrijmetselaarsloge te schrappen. Een belangrijke beslissing, vooral omwille van het argument waarop ze zich baseerde: vrouwen mogen namelijk géén deel uitmaken van die welbepaalde loge.

Nu zou men kunnen volhouden dat het om een eenmalige beslissing gaat van enkele wereldvreemde rechters – een fenomeen dat blijkbaar niet alleen bij ons bestaat – ware er niet die persmededeling, waarin wordt gesteld: “Het oordeel van het Bundesfinanzhof kan ook op verenigingen worden toegepast, die het statuut van “openbaar nut” opeisen, maar die bijvoorbeeld als Schützenbruderschaften, mannenkoren of vrouwenkoren, vrouwen of mannen van lidmaatschap uitsluiten”. De commotie is bepaald groot in Duitsland, want het ziet ernaar uit dat verenigingen die intern beslissen dat een bepaald geslacht van lidmaatschap wordt uitgesloten, hun statuut en dus ook de bijhorende fiscale voordelen kunnen verliezen.

Een vrouw die haar mannetje staat…

Niet àlle verenigingen gaan er zomaar mee akkoord. Birgit Kelle, auteur van verschillende bestsellers en voorzitster van de vereniging “Frau 2000plus”, reageert in het conservatieve weekblad Junge Freiheit furieus: “Het oordeel is duidelijk een nieuwe bouwsteen bij het ombouwen van onze maatschappij tot een geslachtloos gebouw, waarbij elke weerstand op elk niveau in de kiem wordt gesmoord. (…) Het gendervraagstuk mag niet meer worden onderzocht, het mag alleen nog worden bevestigd. Steeds. Zonder uitzonderingen. Eén vereniging ontslaan en duizenden heropvoeden.”

Wordt de soep minder heet gegeten?

Andere verenigingen trokken eveneens aan de alarmbel en namen contact op met hogerhand. Zo besloot het ministerie voor Financiën van de deelstaat Nordrhein-Westfalen reeds in 2016 dat Schützenvereine (schuttersverenigingen), die gegroeid zijn vanuit een lange traditie, het statuut van “openbaar nut” niet kunnen verliezen vanuit het feit dat ze alleen openstaan voor mannen. Veel koorverenigingen hebben juridische stappen gezet met als argument dat bepaalde muziekwerken alleen voor knapenkoren, mannen- of vrouwenkoren geschreven zijn!

Dit debat, dat de gemoederen in Duitsland enigszins verhit, is niet gesloten. Het zou mooi zijn, mocht het gendervraagstuk eindelijk eens met de maatschappelijke realiteit worden geconfronteerd, eventueel langs de omweg van de verenigingen van openbaar nut. Gelijkheidswaan en genderideologie, dat is een explosieve en subversieve mix!

Piet van Nieuwvliet