In Modus Operandi doet de Nederlandse pro-Israëlische auteur Peter Siebelt de werking van de pro-Palestijnse lobby in Nederland uit de doeken. Nederland mag dan traditioneel Israëlgezind zijn, sinds de jaren zeventig is een kentering waarneembaar.

Na de oorlog van 1967 zijn ook in Nederland pro-Palestijnse stemmen luider gaan klinken. En die stemmen kwamen en komen niet alleen van klein links, maar ook van talrijke kerkgenootschappen en bewegingen à la Pax Christi. Peter Siebelt geeft in z’n werk een overzicht van alle partners, de manier waarop ze werken en lobbyen, de steun die ze bekomen bij verschillende ministeries, ministers en parlementsleden en hun relaties in het Nabije Oosten.

Al beschikt Peter Siebelt over heel wat interessante bronnen en zijn z’n researchkwaliteiten onmiskenbaar, toch stelt het boek voor een stuk teleur: er wordt weinig aandacht besteed aan de werking van de pro-Palestijnse lobby anno 2017 en in deze eeuw. Daarentegen wordt er abnormaal veel aandacht besteed aan de werking van de lobby in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw. Heeft dit te maken met de leeftijd van de auteur, die in die jaren in de fleur van z’n leven was? Je merkt dit ook aan de bijlagen bij het boek: het is leuk om een lange lijst activiteiten van Pax Christi uit 1992 te zien (25 jaar geleden), maar vermoedelijk is het voor de hedendaagse observator van de pro-Palestijnse scene in Nederland interessanter om te weten wat Pax Christi de afgelopen vijf jaar heeft uitgericht. Het nadeel van de fixatie op de vorige eeuw is ook dat de rol van de islam in de pro-Palestijnse strijd onderbelicht wordt en dat het boek blijft hangen in een sfeertje van PLO, panarabisme en marxistische actie (PFLP,…).

Opmerkelijk, de auteur legt nergens uit waarom we solidair zouden moeten zijn met Israël, het pro-Israël zijn wordt als een evidentie beschouwd. Nu kan je tussen de lijnen door natuurlijk wel raden wat de redenen voor een pro-Israëlische houding zijn, maar een onderbouwde argumentatie had geen kwaad gekund.

Wat het boek alvast duidelijk maakt, is dat sympathie voor de Palestijnse strijd bij velen een obsessie is, een waar geloof. Waarom zijn zovelen geobsedeerd door Palestina/Israël terwijl er vele conflicten zijn waar nog ergere dingen gebeuren? Dat is een vaststelling die gold voor de jaren tachtig en negentig en die nog steeds geldt. Modus Operandi durven we aanbevelen aan al wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de pro-Palestijnse lobby bij onze noorderburen.

LVM

Peter Siebelt, “Modus Operandi”, Uitgeverij Aspekt, 2017, 302 blz., prijs 21,95 euro.

ISBN: 9789463381925