“Iedere vooruitgang begint bij het vernietigen van gezond verstand”

“Zegt u nu eens zelf? Vindt u het aanvaardbaar dat sneeuwmannen éénkleurig wit zijn, dat ijs- en bruine beren in een soort bestiale apartheid van elkaar gescheiden leven?” Walter Van Besien, broer van, vraagt zich luidop af waar u nooit over nadenkt. “Racisme is de essentie van onze wereldorde. Vandaar dat wij de commissie hebben opgericht ‘ter zuivering van natuurlijke en folkloristische elementen in onze samenleving’. Onze mensen leveren excellent werk achter de schermen, maar zouden uiteraard meer kunnen doen mits enige financiering door de overheid.”

De heer Walter Van Besien is een bevlogen man. Hij serveert ons een exquise café au lait. Zwarte koffie vindt hij onnodig stigmatiserend. “Alsof men het zwarte en gekleurde uit onze maatschappij wil wegzuigen. Ik zie niet in waarom we dat moeten ondersteunen? Het begint met een voorkeur voor zwarte koffie en voor men het weten organiseren we lynchpartijen met brandende kruisen en puntmutsen.

Is het u trouwens opgevallen dat artsen in onze maatschappij witte jassen dragen? Ga daar maar eens voorstaan als jonge zwarte moeder met een ziek kind. Nog een voorbeeldje uit de medische sector: baby’s die volgens de artsen ‘te geel’ zien, moeten onder een blauwe lamp liggen tot ze weer bleek zijn. Ik noem onze geneeskunde, ‘Heil Hitler-geneeskunde’. Een term die ik mits steun van linkse partijen, de vakbonden, ‘Hart boven Hard’ en een stevige overheidsfinanciering in het voorjaar hoop te lanceren.”

Gezond verstand, publieksvijand n° 1

Van Besiens ‘commissie ter zuivering van natuurlijke en folkloristische elementen’ verklaarde enkele jaren geleden de oorlog aan Zwarte Piet. Toen nog vanuit het ondergronds verzet. Vandaag treedt de organisatie voor het voetlicht. “Operatie Zwarte Piet liep prima. We hebben deze folkloristische figuur zeer vakkundig kaltgestellt. U vond het vast vlot gaan, maar laat u niet misleiden. Jarenlang hebben we de ideale formule gezocht om dit aan te pakken. Tevergeefs hebben we geprobeerd met overtuiging. Mensen bleven ‘Zwarte Piet’ maar benaderen met gezond verstand. Gezond verstand is de vijand van iedere zuivering in het denken. Nu weten we dat.

Iedere actie moet dan ook starten met een aanval op het gezond verstand. Daar willen we 90 procent van onze werkingsmiddelen in investeren. In het geval van Zwarte Piet hebben we dat gedaan door zogenaamd ‘wetenschappelijk onderzoek’, waaruit bleek dat kleurlingen op Zwarte Piet leken en dat die gelijkenis hen uit het arbeidscircuit hield. We hebben ook een dosis geweld ingebouwd in de vorm van schuimbekkende betogingen en kapotte winkelramen. Kan u het zich nog voorstellen dat er tot voor kort een link werd gezien tussen kansen op de arbeidsmarkt en de opleiding van een allochtoon? Dat gezond verstand is er gelukkig niet meer.”

Sneeuwmannen

De Commissie hoopt deze winter ook het probleem van de sneeuwmannen in het vizier te nemen. “Sneeuwmannen zijn bijna per definitie mannelijk, wit en kampend met obesitas. Als het even kan zetten we ze ook nog eens een hoge hoed op. Een veel duidelijker teken van blanke suprematie is nauwelijks denkbaar. Het is alsof sneeuwval een excuus is om alles te bedekken met een laag wit. Ieder jaar opnieuw dromen sommigen van een ‘white christmas’. U zal onze medewerkers dan ook overal in Vlaanderen vinden aan de kruispunten. Ze zullen kleurstof verkopen die veelkleurige sneeuwmannen mogelijk maken. De opbrengst van de verkoop gaat volledig naar de bestrijding van gezond verstand in Vlaanderen. Ik ga er geen doekjes om winden: we zijn één van de meest getroffen regio’s in Europa, wat dat betreft.”