En dan is het hoge woord eruit: Viktor Orbán, de Hongaarse minister-president, ziet islamitische asielzoekers niet als vluchtelingen, maar als veroveraars. Hij heeft geen idee hoeveel migranten van islamitische komaf, die inmiddels geworteld zijn in Europa, hem toejuichen en steunen. Mensen die ooit gevlucht zijn voor de islamitische onderdrukking die de cultuur verstikt en bepaalt hoe er geleefd dient te worden; voornamelijk niet vrij.

Mensen die hier een bestaan opgebouwd hebben en al voor 9/11 waarschuwden voor de tolerantie jegens de islam, de gebrekkige aanpak van islamitische criminelen en die tot op de dag van vandaag ageren tegen de ruimte die islamitische ‘politici’ krijgen om tweespalt te zaaien onder de Europese bevolking. We oogsten in Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Frankrijk wat we gezaaid hebben: te veel tolerantie, te veel onverschilligheid, te veel gezinshereniging. Allemaal te veel om door de samenleving geabsorbeerd te worden. Met als gevolg dat oorspronkelijke migranten, die zelf de vrijheid opzochten, met lede ogen aanzien hoe hun nazaten dezelfde vrijheid met alle macht proberen te beknotten. Ja, het is niet alleen de oorspronkelijke westerse bevolking die niets moet hebben van islamisering of asielzoekers.

Veroveraars, geen vluchtelingen

Orbán wordt veroordeeld in Europa door zijn collega’s. Bij het lidmaatschap aan de Europese Unie horen niet alleen financiële voordelen, maar ook maatschappelijke en politiek voorwaarden. ‘Gij zult asielzoekers opnemen!’ is het credo. Hij trekt zich er niets van aan. Waarom zou hij veroveraars binnen zijn landsgrenzen moeten tolereren? Pleegt niet iedereen die dat wél doet, landverraad? Continentverraad zelfs?

Volksstammen ‘vluchtelingen’ komen immers niet naar Europa omdat ze bedreigd worden in eigen land. Van oudsher geldt dat we in Europa gratis geld uitdelen – nog steeds geloven mijn voormalige buren in Turkije dat dat gebeurt. En ze hebben gelijk: de enigen die geen gratis geld krijgen in Nederland dan wel Europa, zijn degenen die ervoor moeten werken en belasting betalen. Belasting die niet naar ouderen, onderwijs of veiligheid gaat, maar naar mensen die totaal niets hebben met onze cultuur en onze wijze van leven. Mensen die niet begrijpen dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen en niet verkracht willen worden, laat staan seks willen met elke man die ze tegenkomen. Ook dat is een hardnekkige overtuiging die tot vandaag buiten Europa standhoudt, om vervolgens in Europa te ontaarden in drama’s. Orbán zit er niet zo ver naast als hij het over islamitische veroveraars heeft.

Rest de vraag waarom onze regeringsleiders nog steeds vinden dat het om vluchtelingen gaat. Omdat het makkelijk is? Omdat het ze niet boeit? Omdat het hoort? Omdat ze niet door hebben in wat voor wereld we tegenwoordig leven? Omdat ‘wij’ overdrijven en ‘zij’ het beter weten? Omdat ze willens en wetens blind zijn voor de problemen die we al hebben met immigranten?

Knuppel in het hoenderhok

Orbán heeft de knuppel in het Europese hoenderhok gegooid. Zijn teksten zijn een verademing. Herverdeling van illegale migranten in Europa is geen oplossing; de grenzen bewaken is dat wél. Niet luisteren naar de wil van de burgers is ondemocratisch, en vreemdelingen vermomd als vluchtelingen die hierheen komen om te profiteren van onze economische welvaart zonder er ooit aan bijgedragen te hebben of aan te zullen bijdragen, zijn een bedreiging van diezelfde democratie.

Uitspraken als deze worden laatdunkend afgedaan als xenofobisch en zelfs racistisch. Maar niemand, niemand, is in staat uit te leggen waarom wij onze welvaart, maatschappij en samenleving zouden moeten delen met mensen die niets met onze cultuur, waarden, normen en zeden te maken hebben. Die hier nooit onderdeel van uitgemaakt hebben en vanaf hun komst in Europa ook duidelijk maken er geen onderdeel van uit te willen maken. En aan wie wij dus ook nul verplichting hebben om ook maar iets mee te delen. Waarom zouden we deze mensen die geen vluchtelingen zijn, moeten opnemen in ons midden?

Het antwoord is simpel: dat moeten we ook niet. Pijnlijk dat we een Viktor Orbán nodig hebben om dit onze regeringsleiders duidelijk te maken.

Ebru Umar