Oxfam: mekaar moed inspreken

We hadden het er verleden week over dat de pers het moeilijk had met de berichtgeving over het Oxfam-schandaal. Over de grond van de zaak werd snel heengestapt: er werd geen bericht meer aan besteed dan strikt nodig. En wanneer een krant toch over gelijkaardige schandalen bij andere ngo’s berichtte, werd meteen op die krant (de pianist) geschoten. Die voerde immers een ideologische strijd tegen ontwikkelingshulp, en greep de seksschandalen alleen maar aan om de ngo’s te treffen. Hieruit leren we dat (1) een ideologisch debat over ontwikkelingshulp blijkbaar hoogst ongewenst is bij de weldenkende “kwaliteitspers” die er prat op gaat geen taboes te kennen en alles en iedereen zonder onderscheid in vraag durven te stellen, en (2) dat het ene seksschandaal het andere niet is.

In plaats van een correcte berichtgeving over de stinkende potjes van andere ngo’s of een fundamenteel debat over het nut van ontwikkelingshulp, gooide het gros van de pers het liever over een andere boeg. Een column over waarom u Oxfam toch moet blijven steunen, bijvoorbeeld. Of een verslagje over hoe beklemmend stil het de afgelopen week wel was bij een bezoekje aan de lokale Wereldwinkel. Een journalist was desondanks toch naar binnen gestapt om bemoedigend te knikken naar de vrijwilligers. Ziedaar de meerwaarde van de traditionele media tegenover de sociale media!

Globale opwarming: koudegolf als ultiem bewijs

Het zal de lezer opgevallen zijn dat het al een tijdje stil is rond de globale opwarming. Omdat we een min of meer normale winter kennen, met zelfs af en toe een beetje sneeuw, valt het nogal moeilijk te verkopen dat we omwille van de broeikasgassen nog meer taksen en accijnzen moeten betalen op benzine en diesel als we liever de auto nemen dan te verkleumen op de fiets. En nu komt daar tot overmaat van ramp nog een Siberische koudegolf bovenop!

Gelukkige slaagden enkele meteorologen erin snel uit te vissen dat uitgerekend die Siberische koudegolf niet alleen het gevolg is maar bovendien hét bewijs bij uitstek van de steeds verder oprukkende globale opwarming! Aldus één of ander weermodel. De opgeluchte pers kon dit heuglijk bericht niet snel genoeg rondgetoeterd krijgen. En wij die dachten dat het die warme winters van de afgelopen jaren waren die het gevolg en het bewijs van de globale opwarming waren.

Daarmee staat het dus vast: als gevolg van de globale opwarming staat over pakweg honderd jaar uw huis ‘s zomers onder water door de stijgende zeespiegel, en ‘s winters ligt het bedolven onder een gletsjer door Siberische koudegolven. Ach, waar is de tijd dat alles aan het gat in de ozonlaag of de zure regen lag!

Monster van Loch Elfstedentocht

Over koudegolven gesproken: het volstaat dat het in Friesland drie nachten op rij een beetje vriest om het beruchte monster van Loch Elfstedentocht weer in de Nederlandse pers te doen opduiken. Waarna de provincie Friesland zich verplicht zag een vaarverbod op de sloten en vaarten af te kondigen, wat dan weer voor een nieuwe opstoot van Elfstedenkoorts in de Nederlandse pers zorgde.

De koorts was niet van lange duur, want enkele weermannen merkten nuchter op dat de vriesperiode veel te kort zou zijn om voor voldoende ijs te zorgen. Die weermannen had men natuurlijk ook even van te voren kunnen raadplegen, vóór men een lawine aan Elfstedentochtberichten op de lezers en de kijkers had afgevuurd. Alleen had men dan andere onzin moeten uitvinden om de krantenkolommen toch maar gevuld te krijgen. Wie riep daar “fake news”?

Apache ontsnapt aan schadeclaim

De “nieuwssite” Apache hoeft de schadeclaim aan projectontwikkelaar Land Invest Group en Joeri Dillen dan toch niet te betalen. Achtergrond voor die schadeclaim was een reeks artikelen van Apache over de banden tussen het bedrijf en de politieke wereld, die volgens de eisers vol fouten stond. Ter compensatie eisten zij een som van 350.000 euro, wat vrijwel zeker tot het failliet van Apache zou geleid hebben. Verleden week oordeelde de rechter dat in de artikelenreeks van Apache weliswaar fouten zaten, maar dat dat niet leidde tot enige aansprakelijkheid.

De redactie van Apache reageerde uiteraard opgelucht. Die zag in de schadeclaim trouwens meer dan alleen maar een rechtszaak tegen een nieuwssite die verkeerde informatie verspreidde, maar meende niet minder dan dat de persvrijheid in België in gevaar was. Aan eigendunk alvast geen tekort, zouden we zeggen. Volgens Apache volstaat het blijkbaar zich een nieuwssite te noemen, om achter de persvrijheid te kunnen schuilen om eender wat te publiceren. De lezer zal zich wel “Fornuisgate” van enkele maanden geleden herinneren, in gang gezet door hetzelfde Apache, dat ook toen lelijk uit de bocht ging. En heel toevallig: ook toen tegen de N-VA.

FM-frequenties: heeft Hit FM gelogen?

Het zit Vlaams minister van Media Sven Gatz echt niet mee wat betreft zijn nieuw plan voor de FM-frequenties in Vlaanderen. De toekenning was op zich al een moeilijke bevalling, en nu blijkt dat één van de radiostations dat een frequentiepakket toegewezen kreeg bij de indiening van zijn dossier iets te voortvarend te werk is gegaan.

De radiozender Hit FM is namelijk van plan zich te richten op de vrouwen in Vlaanderen, en had daarom in zijn dossier te kennen gegeven dat het over een samenwerkingsverband met het vrouwenblad Flair beschikte. Ondertussen is gebleken dat dat samenwerkingsverband eigenlijk niet veel meer was dan een reeks lopende gesprekken. Concurrent TOPradio, dat bij de verdeling van de frequentiepakketten net naast de prijzen greep, stapte naar de Raad van State, en kreeg daar bedongen dat Hit FM zijn uitzendingen moet staken. Of het echt zover komt, staat nog niet vast, want de uitspraak is maar een tussenuitspraak, wat betekent dat de zaak nog ten gronde behandeld moet worden.

Sven Gatz heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn groots frequentieplan voor de FM in Vlaanderen. Hij kreeg al bakken kritiek over zich heen wat betreft het principe, omdat nogal wat kleinere radio’s uit de ether zijn verdwenen. En nu blijkt dat één van de zenders die een frequentiepakket toegewezen kreeg een onzuiver dossier heeft ingediend, zonder dat zijn administratie dat heeft opgemerkt. Ga met zo’n palmares maar eens naar de kiezer in 2019!

Te blote jurken

In deze #MeToo-tijden spelen zich op internet de gekste discussies af. Neem nu de actrice Jennifer Lawrence, die tijdens een fotomoment met de cast van de spionagefilm Red Sparrow een “te blote” jurk gedragen zou hebben. Op de foto stonden de mannen er flink ingeduffeld bij, terwijl zij een jurk van Versace droeg die vooral opviel door waar er overal geen jurk te zien was. We verwijzen geïnteresseerde lezers naar de gespecialiseerde pers voor meer details.

De foto zorgde op de sociale media voor een kleine storm, omdat sommigen het vreselijk seksistisch vonden dat Jennifer Lawrence in haar halfblootje kou had moeten staan lijden tussen de lekker warm geklede mannen. Wat dan weer de woede opwekte van Jennifer Lawrence, die het recht opeiste zelf te beslissen bij welke temperaturen ze welke jurk draagt.

Ondertussen raasde in Frankrijk een gelijkaardige storm, maar dan met de politica Aurore Bergé van ‘La République en Marche!’ in de hoofdrol. Tijdens een debatprogramma op de Franse tv-zender C8 had namelijk ook zij een jurkje aan dat volgens sommige internauten zowel te kort was als te veel diepgang had. Ook zij moest op de sociale media van zich afbijten, en vond dat de lengte van haar jurkje uitsluitend haar zaak was.

Daarmee is duidelijk dat de hele #MeToo-beweging stilaan aan het uitmonden is in hysterische toestanden die kant noch wal raken. Enerzijds worden vrouwen op de sociale media door een aantal feministen afgedaan als slachtoffers van seksisme omdat ze te korte jurken zouden dragen. Waarna een andere groep feministen de verdediging van die vrouwen opneemt, en vindt dat vrouwen toch zelf mogen beslissen of ze een korte of een lange jurk willen dragen. En de mannen? Die stonden erbij, en durfden niet toegeven dat ze ernaar keken. We nemen daarom aan dat vrouwen zulke korte jurkjes dragen omdat ze toch zo gemakkelijk zitten, of zo…