Damien Thiéry, de oud-burgemeester van Linkebeek, zit zwaar in de problemen. Maar liefst 13 van zijn 20 mandatarissen in gemeenteraad en OCMW verlieten zijn lokale partij en richtten een eigen politieke beweging op. De schept perspectieven voor een beter bestuur in deze faciliteitengemeente.

Zoals bekend, weigert de Vlaamse regering al geruime tijd om de Linkebeekse stokebrand te benoemen tot burgemeester omdat hij in het verleden herhaaldelijk de taalwet overtrad. Minister Homans heeft de afgelopen jaren geprobeerd om een ander burgemeester te benoemen uit de gemeenteraad, maar aanvankelijk ving zij bot bij de partijgenoten van Thiéry. Na de tijdelijke benoeming van het Nederlandstalige raadslid Erik De Bruycker en na een zoveelste arrest van de Raad van State werd Damiens partijgenoot Valerie Geeurickx naar voren geschoven en benoemd tot burgemeester.

Broederstrijd

Eind 2013 had Geeurickx samen met Thiéry het FDF geruild voor de MR. Je zou dus denken dat zij nog steeds twee handen op één buik zouden vormen, maar niets blijkt minder waar. Samen met stemmentrekker Yves Ghequiere nam ze het initiatief voor de dissidentie en stampte zij een nieuwe francofone beweging uit de grond, waarmee ze Thiéry wil gaan bekampen. Meest opmerkelijke naam in deze groep is deze van de Linkebeekse OCMW-voorzitter Philippe Thiéry, de oudere broer van Damien.  Die is altijd lid gebleven van Défi (het vroegere FDF) en blijkbaar heeft ook hij genoeg van de drijverijen van zijn jongere broer.

Blijkbaar zou alles te maken hebben met de wijze waarop de voormalige burgemeester een bezuinigingspolitiek trachtte op te leggen aan zijn partijgenoten. Damien Thiéry wenste drastisch te besparen om een fusieoperatie te kunnen starten met Drogenbos, die andere kleine faciliteitengemeente ten zuiden van Brussel. Het schepencollege van Drogenbos had in het verleden herhaaldelijk laten verstaan dat een fusie met Linkebeek niet aan de orde was zolang deze gemeente met een grote schuldenberg zou zitten.

Resultaat van de implosie van de ‘Liste Du Bourgmestre’ van Damien Thiéry is dat er nu een zeer spannende stembusslag in aantocht is. Eindelijk gaan we naar verkiezingen waarbij het resultaat niet op voorhand vaststaat. En daarbij is het zeker ook uitkijken naar de Vlaamse verkozenen.  Komen zij opnieuw op met een Vlaamse eenheidslijst of sluiten ze zich aan bij een kleine niet-communautaire partij die in Linkebeek zal opkomen? En wat indien zij op de wip komen te zitten?

Het kunnen nog gezellige tijden worden in het ‘Nest in de bomen’, zoals Felix Timmermans Linkebeek ooit liefdevol omschreef.

BL