Eind 2017 verscheen een Franstalig boek over Leopold II. Het boek “Léopold II Potentat congolais” van Pierre-Luc Plasman lokte in de Franstalige pers heel wat negatieve reacties uit. Een lezer schreef zelfs een verbolgen brief naar de Congolese ambassade in Brussel.

Plasman (UCL) stelt dat alle acties die Leopold II in Congo ondernam ten gunste kwamen aan de Belgische staat. Zelfs de grootste voorstander van de koning zal moeten toegeven dat dat je reinste onzin is. De Congolese winst belandde in de diepe zakken van Leopold II en zelfs bij de overdracht van dat land aan België slaagde de sluwe vos erin om omgerekend 500 miljoen euro van België los te peuteren. Nog erger is dat Plasman de slachtingen in Congo op ‘inboorlingen’ omschrijft als een ‘demografische achteruitgang’. Kortom, het boek zou door een trouwe medewerker van Leopold II geschreven kunnen zijn.

Werkelijke agenda onduidelijk

Het boek wordt politiek relevant door een brief van de Congolese ambassade die we konden inkijken. Op 13 april 2018 schreef Paul Crispin Kakhozi bin Bulongo, Ministre Plénipotentiaire, een antwoord naar aanleiding van het omstreden boek. Kakhozi bin Bulongo, een van de belangrijkste medewerkers van de ambassade, onderschrijft de kritiek van de lezer op het boek van Plasman. Op de ambassade zijn ze ‘not amused’.

Rest de vraag wat de agenda van auteur Plasman is. Ruim een eeuw na de overdracht van Congo aan België hebben we voldoende feiten om een correct – en dus negatief – beeld van Leopold II te kunnen schetsen. Maar blijkbaar zijn die feiten voorbijgegaan aan de auteur van dit merkwaardige boek.