Identiteit en migratie zijn gevaarlijke thema’s voor N-VA
De N-VA lijkt in de komende verkiezingscampagnes de nadruk te leggen op veiligheid en migratie. Een gevaarlijke gok, blijkt nu. De linkerzijde is vastbesloten hierover een moralistische oorlog te voeren. Aan de andere kant van het spectrum komt het Vlaams Belang met cijfers die wijzen op een laks asielbeleid. N-VA zit tussen hamer en aambeeld. Lees meer…

Een kudde academici
Zou u niet raar opkijken als in onze kranten het bericht opduikt dat duizend schrijnwerkers een petitie hebben ondertekend om te protesteren tegen de “dehumaniserende” uitlatingen van Theo Francken over vluchtelingen? Of hetzelfde, maar dan van duizend postbodes, of duizend tandartsen? Waarom wordt het dan wel normaal gevonden dat duizend “academici” zich het recht aanmatigen om zich te verheffen boven het volk en vanop die hoogte te pontificeren over moraal en de grenzen van wat aanvaardbaar is in de politiek? Lees meer…

Taalwetgeving gerechtszaken ferm uitgehold
Er is een stevige polemiek ontstaan over de gevolgen van een opmerkelijke wijziging aan de taalwetgeving in gerechtszaken. Deze taalwet dateert uit 1935 en was een keerpunt op het vlak van de vernederlandsing van het gerecht in Vlaanderen. Overal in Vlaanderen werd het gebruik van het Nederlands opgelegd en de schending van dit belangrijke principe werd op doeltreffende wijze bestraft. Op 17 mei werd aan deze duidelijke en krachtige regeling een einde gemaakt. Inbreuken op de taalwetgeving zijn niet langer automatisch nietig. Lees meer…

Praten met Sam Van Rooy: “Keuze is helder: vrijheid of islamisering”
Boerkini tegen bikini. De boekomslag is helder en hoeft geen verbeelding. De islam is een onderdrukkende en mensonvriendelijke religieuze ideologie die tot voorbij het lachwekkende mannen en vrouwen kneedt tot knechten van Allah en zijn imams, schriftgeleerden en beroepsgelovigen. Sla het nieuwe boek van Sam van Rooy open en ontdek de verschrikking die de zogenaamde vredesreligie in voorraad heeft. Lees meer…

Lord of the… digitale marginalen
De tsjeef is op zijn retour in Vlaanderen. Dat merk je niet alleen in de peilingen, maar ook op sociale media. Er is werkelijk geen hond die interesse heeft in hun bezigheden op Facebook en Twitter. Zelfs de moslims halen hun schouders op als Wouter Beke hen voor de 23ste keer een fijne ramadan wenst, waarbij nog een beetje kwijl aan de tweet blijft hangen. Laat ons een kat een kat noemen: het soortelijk gewicht van de hedendaagse tsjeef is niet meer wat het geweest is. Lees meer…

abonneer-nu