In Stuttgart is een proces gestart waarover we in onze pers waarschijnlijk niets zullen lezen, of toch heel weinig, terwijl de achtergronden relevant zijn voor de infiltratie van het Erdoganregime in de West-Europese staten. Het proces krijgt in Duitsland veel aandacht: acht mensen van Turkse afkomst staan terecht voor poging tot doodslag, waarvan er (slechts) drie de Duitse nationaliteit hebben. Ze behoren tot de Turks nationalistische straatbende Osmanen Germania BC. Onder hen de voormalige “wereldpresident” van de club, Mehmet Bagci.

De aanklacht is bijzonder zwaar. Een bendelid dat uit de club wilde stappen, werd bijna vermoord. Hij werd hard aangepakt, de tanden uitgeslagen en in het dijbeen geschoten. Zonder verdoving werd de kogel uit het dijbeen verwijderd en daarna werd de man drie dagen opgesloten, tot hij uiteindelijk kon ontsnappen.

Méér dan louter bendegeweld

Men zou dat als een geval van ‘intrafamiliaal geweld’ bij straatbendes kunnen afdoen. Maar er is er meer aan de hand. Veiligheidsdiensten in Duitsland zien de Osmanen Germania niet louter als een criminele vereniging.

Van die vereniging is geweten dat ze goede contacten onderhoudt met de hoogste politieke kringen in Turkije. Relaties waarover in het Duitse weekblad Der Spiegel al werd gerapporteerd. Daarin werd de club beschreven als de “ordetroepen” van de Turkse staat. Bij een demonstratie tegen de Armenië-resolutie in de Duitse Bondsdag in juni 2016 zouden leden van die bende in de eerste rijen gestaan hebben, op vraag van AKP-parlementair Metin Külünk. Die zou vooraf hebben overlegd met de Turkse staatspresident en AKP-voorzitter Erdogan.

Erdogan heeft stevige vinger in de pap

De veiligheidsdiensten van Hessen volgden Külünk al langer, en ze luisterden telefoongesprekken af tussen de staatschef en de parlementair. In de rapporten van de veiligheidsdiensten staan ook de nauwe contacten beschreven tussen de Osmanen Germania en de Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), een organisatie die mede door de machtige Turkse religieuze Ditib wordt ondersteund – ook logistiek. De UETD wil de belangen van mensen van Turkse afkomst in Europa behartigen en geldt eigenlijk als de AKP-vertegenwoordiging in het buitenland.

(Lees verder onder de video)

Niet zonder belang

De UETD was de organisator van de demonstratie in Keulen in juli 2016, waar ruim 40.000 Erdoganaanhangers samenkwamen, en waar – opnieuw – de Osmanen Germania als lijfwacht optrad. Het kader van die Osmania Germanen heeft zeer innige contacten met UETD-functionarissen, die op hun beurt vertrouwelingen zijn van Erdogan.

Der Spiegel berichtte dat Osmanen bijzonder goed verdienen in de vluchtelingenbranche. Zo voerden zij bewakingsopdrachten uit rond vele opvangcentra voor vluchtelingen.

Spanningen

Met de aankondiging van vervroegde verkiezingen door president Erdogan stijgt ook in Duitsland de spanning. Men wacht met een visadempje af in welke mate de spanningen tussen Turken onderling en tussen Turken en Koerden opnieuw het straatbeeld kunnen beheersen. Het zou voorwaar niet de eerste keer zijn dat Turkse verkiezingen deels in Duitsland worden uitgevochten. De rol van de Osmanen Germania is cruciaal!

Piet van Nieuwvliet