Boerkini tegen bikini. De boekomslag is helder en hoeft geen verbeelding. Links van het net mept een ingeduffelde Arabische schoonheid ballen en rechts een niet-islamitische sportvrouw. De islam is een onderdrukkende en mensonvriendelijke religieuze ideologie die tot voorbij het lachwekkende mannen en vrouwen kneedt tot knechten van Allah en zijn imams, schriftgeleerden en beroepsgelovigen. Sla het nieuwe boek van Sam van Rooy open en ontdek de verschrikking die de zogenaamde vredesreligie in voorraad heeft. En die steeds sterker uitzaait in West-Europa. Met de steun van een weke elite, pilaarbijters van de politieke correctheid. Onderwerping, soumission is hun regel.

Wim en Sam van Rooy delen een huisindustrietje. Met regelmaat schrijven zij, soms samen, soms alleen, interessante boeken, standpunten, brandbrieven, e-informatie over de islam. Het jongste buskruit van de familiale coöperatieve is “Voor vrijheid dus tegen islamisering”. De auteur is Sam van Rooy, die begon te schrijven in oktober 2017 en in mei het manuscript indiende bij uitgever Karl Drabbe van Doorbraak.

Sam Van Rooy (lachend): “Mijn vriendin was blij, want schrijven vergt sterke zitspieren, concentratie en uren stilte, wat het huiselijke schema teisterde.”

‘t Pallieterke: Welke besluiten trekt u uit uw analyse?

Sam van Rooy: “De veranderende demografie is ons allergrootste probleem, en het belangrijkste besluit is dus dat we zonder een immigratiestop voor moslims niet zullen overleven als vrije samenleving. Ik prijs hiervoor het door links en groen zeer geroemde voorzorgsbeginsel aan. Wat voor het klimaat wordt gepropageerd, moet gelden voor het leefklimaat van de Europeanen. Wie in zijn steden, gewesten en land geen groei van de reeds bestaande islamitische enclaves en getto’s wil – zij functioneren als een archipel van het Midden-Oosten met gedachtepolitie, verklikking, onderdrukking van vrouwen en mannen en overbrievers naar de tirannieke regimes in de Arabische wereld – kan niet anders dan het stopzetten van de islamitische inwijking bepleiten. Over de titel van mijn boek is goed nagedacht, en de kern van mijn analyse staat daar: wij moeten in West-Europa kiezen tussen vrijheid of repressie. Dwingelandij is eigen aan de islam, die een wettische, oorlogszuchtige zogenaamde religie is die reeds 1400 jaar leidt tot gehersenspoelde volgelingen. Moslims die de islam serieus nemen verwerpen haast alles wat het Westen met scha en schande heeft opgebouwd van in de oudheid, van bij de Grieken en de Romeinen. Wie de islamitische leer en praktijk bestudeert, plus aanvult met gesprekken en hedendaagse verkenning, weet dat dergelijk hard oordeel de zuivere waarheid is. Japan en Hongarije zijn een rolmodel: ze willen geen islam en verdedigen complexloos hun tradities en waarden. Ze laten zo goed als geen moslims binnen.”

‘t Pallieterke: Wat met de moslims die hier wonen?

Sam van Rooy: “Haatimams horen hier niet, maar ze komen gewoon binnen en worden amper uitgezet. Met Europese wetten en internationale verdragen is verwijdering nauwelijks mogelijk. Theo Francken slaagt er slechts in wat criminele illegalen uit te zetten. Het gros van de criminele vreemdelingen en zowat alle sharia- en jihad-moslims blijven gewoon hier.”

‘t Pallieterke: Er zijn 400 moskeeën in België, wat te doen?

Sam van Rooy: “Elke moskee waar de Koran en de Hadith – het leven van de islamitische profeet Mohammed – centraal staan, is problematisch. Want die zijn doordrongen van haat en geweld tegen vrijdenkers, vrouwen, joden, christenen, afvalligen, andersdenkenden. Het fundamentele verschil met de Bijbel is dat de Koran het letterlijke, onveranderlijke woord van Allah is en er universele oproepen tot doden instaan, onbeperkt in tijd en ruimte. Een moskee kan niet openblijven zolang die problematische passages niet expliciet verwijderd zijn uit de Koran en de Hadith en zolang de sharia, de islamitische wet, niet wordt afgezworen. Eigenlijk verdient de islam onze godsdienstvrijheid niet, want de islam is een religieuze, totalitaire ideologie die wil veroveren en onderwerpen en zélf geen vrijheid van religie erkent. Dat islam “onderwerping” betekent, zegt genoeg. De islamitische doctrine moet worden beschouwd en behandeld als een ongewenst totalitair systeem, zoals communisme en nationaalsocialisme.”

 ‘t Pallieterke: Wat u zegt, is extreem?

Sam van Rooy: “De islam is ook extreem. In Denemarken, toch een democratisch land, wordt vandaag door de regering zelfs voorgesteld om het percentage niet-westerse allochtonen in islamiserende gettowijken te beperken en om de strafmaat voor misdrijven daar te verdubbelen. Mijn hart bloedt als ik een dergelijke evolutie zie, want de vrijheid wordt zienderogen ingeperkt en de rechtsstaat met voeten getreden. Maar het blijkt noodzakelijk te zijn, ook al denk ik dat het “too little, too late” is. De fundamentele les is, en die geldt ook voor ons, dat door de massale immigratie van moslims hele wijken en vervolgens steden islamiseren, wat beduidt dat ze islamitischer worden en verpauperen. Vooral homo’s, vrouwen en Joden zijn niet veilig en mijden die wijken, of ze passen hun gedrag aan. Men waant zich daar eerder in Marokko, Pakistan, Somalië of een mix van dat soort landen dan in een vrije, vrolijke, westerse samenleving. De moslimimmigratie zal moeten worden gestopt, zo niet komen wij in een compleet onvrije samenleving terecht waar elke vooruitgang stopt, net zoals in de islamitische wereld. Het is toch heel simpel: wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld. De islamisering zorgt ervoor dat hier op steeds meer plekken de zeden van het Midden-Oosten gelden. Mijn vriendin is Perzische. Ze kent seculiere Iraniërs die aan de KU Leuven een cultureel weekeinde organiseerden dat ook kritisch was voor het islamitische regime van Iran. Zij werden geïntimideerd door Iraans-islamitische medestudenten, ik noem ze beroepsmoslims, die zich hier gedragen als een verlengstuk van het islamitische regime. Zo ver is het dus al gekomen hier. Waanzin.”

‘t Pallieterke: De klassieke opwerping is dat al met al het aantal moslims in West-Europa beperkt is?

Sam van Rooy: “De enkele procenten militante nazi’s in Duitsland hebben hun land en een groot deel van de wereld naar hun hand kunnen zetten. Wetenschappers van het Rensselaer Polytechnic Institute hebben ontdekt dat als slechts 10 procent van de bevolking een onwrikbaar geloof koestert, dit altijd zal worden overgenomen door de meerderheid van de populatie. Een compromisloze minderheid trekt doorgaans aan het langste eind. In mijn boek som ik bladzijden lang voorbeelden op van een feitelijke islamisering van onze samenleving die reeds jaren bezig is en versnelt en intenser wordt. Het gaat over veel meer dan de typische voorbeelden zoals halal in de scholen, gescheiden zwemmen en pogingen om sluiks shariawetten in te voeren. De vrijheid van mening is al in grote mate uitgehold en wordt serieus bedreigd, want wie islamkritiek geeft, wordt vaak als islamofoob of racist kaltgestellt, soms vervolgd en niet zelden gecensureerd door de sociale media. Nogmaals, de hoofdreden om mijn boek te schrijven is de vaststelling dat onze samenleving islamiseert en onze vrijheid verdwijnt. Ik ben ingenieur, en dus een cijferman, en ik geef aan dat hoe hoger het percentage moslims is, hoe meer wij worden gedwongen te kiezen tussen de pest en de cholera: of we islamiseren richting een samenleving waarin shariaregels en -principes de toon zetten, of we hollen onze gekoesterde en dierbare vrijheden uit in een poging om die islamisering te beteugelen. De geschiedenis van de islam is één langgerekte getuigenis van dat sinistere proces. Overal waar de islam heerst, leeft men ofwel in een theocratie, denk aan Iran en Saoedi-Arabië, ofwel in een min of meer seculiere dictatuur zoals Egypte en Syrië. Mensenrechtenschendingen zijn er schering en inslag. Mensen leven met gesloten monden en ze wantrouwen elkaar. Kinderen hebben angst voor de Koranleraar die hen vertelt over de zondige levens die leiden naar de hel. Er bestaat geen individuele vrijheid en dus is er geen vooruitgang, slechts armoede, achterlijkheid, onderdrukking en geweld. Willen wij dat overplaatsen naar West-Europa, naar België? Neen. Dus stop die handel.”

‘t Pallieterke: Dat zegt u?

Sam van Rooy (vinnig): “Niet alleen ik. In mijn boek citeer ik talloze ex-moslims en moslimdissidenten van hier en het Midden-Oosten. Wat die ervaringsdeskundigen met gevaar voor hun leven en dat van hun naasten vertellen, overtuigt mij en zou iedereen moeten overtuigen. Zij noemen de islam simpelweg ‘fascisme’. Ze zijn zoals de Sovjetdissidenten, en ik geef ze in mijn boek een podium omdat ze veel te weinig worden gehoord.”

‘t Pallieterke: De euro-islam zal het samenleven verzoeten?

Sam van Rooy (glimlacht): “Een zogenaamde euro-islam is net zoals het eurocommunisme een opiumdroom, een hersenspinsel. Onze waarden en normen staan zo haaks op die van de islam dat een officiële, verwaterde en aanvaardbare versie van dat totalitaire systeem nooit kan ontstaan. Men moet goed beseffen dat het onderscheid tussen islam en islamisme een westers verzinsel is om de onaangename waarheid over de islam onder de mat te vegen. Ik citeer in mijn boek de Algerijnse journalist Hamid Zanaz, die terecht stelt dat ‘politieke islam een flagrant pleonasme is, omdat de islam in de eerste plaats politiek is’. De islamitische leer zélf is het probleem.”

‘t Pallieterke: We moeten meer mikken op de theologie dan op de politicologie en de sociologie om de islam te begrijpen?

Sam van Rooy (krachtig): “Absoluut! Voor de meeste westerlingen is het sedert de secularisering achterhaald en onbegrijpelijk dat mensen in 2018 door een zogenaamde godsdienst zo in vervoering kunnen geraken dat zij hakmessen nemen, homo’s van hoge daken smijten of bomgordels dragen en laten ontploffen voor hun God. Ook kunnen zij zich niet voorstellen dat heel wat moslims op lange termijn denken en ons via de demografie geleidelijk willen islamiseren en onderwerpen aan de islam. Dat gebeurt onder meer via het proces van de ‘dawa’, waarover Ayaan Hirsi Ali een fundamenteel werk schreef, dat ik aanhaal in mijn boek. De islam is 1.400 jaar oud en de wereldwijde islamitische gemeenschap of oemma kende golfbewegingen van (her)islamisering en de-islamisering, maar nog nooit is er een definitieve opening naar een tolerante, vrije samenleving en cultuur gemaakt. Daar zouden wij de juiste les uit moeten trekken.”

Frans Crols

 Sam van Rooy. “Voor vrijheid dus tegen Islamisering”; uitgeverij Doorbraak; 272 blz.; prijs: 22,95 euro. ISBN: 978 94 92639 11 0


Strijd tegen radicalen verbergt de islamisering

De radicalisering loopt in het vizier, weliswaar met te weinig westerse mensen en middelen. Sam van Rooy: “Radicalisering is een problematische, politiek correcte term, want het gaat niet over hindoes, joden of christenen, maar over moslims. Het is dus islamisering, niet radicalisering. Moslims die zogenaamd ‘radicaliseren’ gaan gewoon naar de fundamenten van de islam. De bestrijding van radicalisering en jihad-terreur is uiteraard belangrijk, maar leidt af van de dagdagelijkse islamisering van de westerse samenleving. In mijn boek laat ik zien hoe de islamisering gebeurt via demografische, culturele, academische, politieke, economische en juridische weg. De teloorgang van onze vrijheid, van ons denken, van ons Europese leven, gaat geleidelijk voort zolang de immigratiekraan openblijft en het establishment de islamisering vergemakkelijkt. De westerling is als een kikker in een pot waarvan het water zeer geleidelijk verhit wordt, tot hij uiteindelijk plots dood zal zijn. Partij Islam, die nu vanuit Brussel ook in Vlaamse gemeenten zal opkomen, krijgt een steeds groter kiespotentieel omdat staatssecretaris Francken elk jaar opnieuw tienduizenden moslims binnenhaalt. Op drie en een half jaar regeren liet hij al 90.000 nieuwe moslims toe, een stad ter grootte van Mechelen. Ik citeer in mijn boek onder meer de kritische ex-moslimse schrijver, en Nederlander, Hafid Bouazza: ‘Ik denk dat de islam hier gewoon vruchtbare grond heeft gevonden en gewillige, onderkruiperige hoveniers.’ Hij heeft voor duizend procent gelijk.”


Mijn vriendin

Is een Vlaming met een Iraanse partner, burgerlijk opgevoed, plus een bachelorsdiploma van Teheran, een racist? Kan zijn, maar de kans is zeer klein. De vriendin van Sam van Rooy is een mooie, elegante niet-islamitische jonge vrouw uit Iran. Zij wonen samen in Deurne. Haar bachelorsdiploma behaalde zij in haar thuisland en haar master in de biostatistiek haalde ze in België. Zij past haar kennis toe bij een Vlaams farmaceutisch bedrijf.

Sam van Rooy: “Haar ouders zijn hier twee maanden op bezoek en bloeien open. Ze drinken openlijk alcohol en eten varkensvlees. Op het huwelijk van mijn zus liep de mama van mijn vriendin kortgerokt en met een decolleté. Dat moeten vrouwen in Teheran niet proberen. Iran is een geïslamiseerd en gevaarlijk land. Van mijn partner leer ik veel over de islam, over moslims, over het leven in een geïslamiseerde samenleving, over de schijnheiligheid en de allesdoordringende tirannie, en over de vrees en achterdocht die er heersen. De ouders van mijn vriendin kunnen de jaren voor en na de islamitische revolutie vergelijken, en zij begrijpen absoluut niet dat regeringen in het Westen, zoals de onze, massaal moslims binnenlaten, de islam laten infiltreren en zelfs faciliteren en subsidiëren. Wanneer ze hier op bezoek zijn, voelen ze zich vrolijk en vrij, maar in islamiserende wijken in bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel, waar hoofddoeken, halal en moskeeën de toon zetten, slaat hen de schrik om het hart. Als ervaringsdeskundigen verklaren zij ons knettergek dat wij dit laten gebeuren.”