Geldstroom voor Waalse werklozen blijft behouden
Vorige zondag verklaarde federaal minister van Middenstand Ducarme (MR) dat het Zomerakkoord van eind juli ook moet leiden tot een verhoging van de laagste werkloosheidsuitkeringen. In Wallonië met zijn 196.000 werklozen, 10 procent, zullen ze het graag horen. Lees meer…

Praten met Karine Huts: “Ik erger mij blauw aan krankzinnige prijzen voor kunst”
Karine en Fernand Huts zijn grote verzamelaars. Hun collectie van oud textiel, schilderijen, beelden, voorwerpen en artefacten loopt in de duizenden. Het echtpaar Huts verstopt zijn schatten niet en organiseert tentoonstellingen, feesten, kunstboeken, fietsroutes, enzovoort, om dat moois te tonen aan groot en klein. Voor Karine Huts is lectuur over kunst, het volgen van veilingen, het vergelijken van prijzen, en het onderhandelen met de verkopers van schoonheid een dagtaak. Wat drijft haar, hoe kwam zij ertoe om zich te nestelen in de kunsten? Lees meer…

Raciaal correcte boekverbranding (Koenraad Elst)
Het boek ‘Fahrenheit 451’ van Ray Bradbury, uit 1953, dat naar de verbrandingstemperatuur van papier genoemd is, beleeft nogmaals een verfilming. Na die door François Truffaut uit 1966 is het nu de beurt aan de Perzisch-Amerikaanse regisseur Ramin Bahrani. Het boek, en dus de film, gaan over een regime dat boeken verbrandt en de jeugd ook opvoedt met een haat tegen boeken. Blijkens een getoonde flashback is dat op de bekende boekverbranding door nazistudenten gebaseerd, maar het zou evengoed, of zelfs beter, naar de Culturele Revolutie of naar Pol Pot kunnen verwijzen. Al geldt Mao’s ‘Rode Boekje’ in deze nieuwe versie juist als voorbeeldboek dat cultuurmensen van de ondergang willen redden, gezien verheffende frasen als: “Een revolutie is geen etentje met vrienden.” Lees meer…

Witteneuzencriminaliteit: “Wouter ‘stomkijkende emoe’ was het niet”
Leve Bart De Wever. Moge hij nog vele jaren regeren over de stad der steden en moge zijn nageslacht zo talrijk zijn als de grassprietjes op de prairie. Lang geleden dat we nog zo’n mooie uitdaging voor de kiezen kregen. In de Antwerpse politiek lopen dus onderwereldfiguren rond. Niet in de periferie, maar in het hart van de democratie: de gemeenteraad. Lees meer…

 

abonneer-nu