Terwijl Brexit onderhand een apotheose bereikt, zijn ze bij UKIP bezig met een interne vete omtrent islamcriticus Tommy Robinson. Heel opmerkelijk voor een partij die van Brexit haar handelsmerk maakte.

De United Kingdom Independence Party, UKIP voor de vrienden, beleefde sinds het referendum van 2016 een rampzalige tijd. UKIP kende vanaf de Brexit-volksraadpleging een totale neergang. De partij die van de uittreding uit de Europese Unie haar reden van bestaan maakte, moest zich herpositioneren binnen het Britse politieke landschap. Na het terugtreden van boegbeeld Nigel Farage, volgden de partijleiders elkaar in snel tempo op,.

De huidige kapitein, Europees Parlementslid Gerard Batten, die in april dit jaar werd aangesteld, wist het haast kapseizende schip te stabiliseren. De schuldenput werd gedempt, nieuwe leden werden aangetrokken en de interne conflicten werden grotendeels de kop ingedrukt. Toch is sinds deze week de spanning bij UKIP om te snijden. Gek genoeg heeft dat niets te maken met het Brexitakkoord dat de komende weken in het Lagerhuis ter stemming wordt gelegd.

De ruzie die binnen UKIP is losgebarsten, heeft alles van doen met de figuur Tommy Robinson. De bekendste anti-islamactivist in het Verenigd Koninkrijk werd door partijvoorzitter Gerard Batten aangeworven als politiek adviseur. Volgens Batten is de ervaring en kennis van Robinson als straatactivist van onschatbare waarde. Daar denkt de partijraad duidelijk anders over. Een grote meerderheid stemde tegen de aanstelling. Robinson is sinds september vrij uit de gevangenis, en werd eerder veroordeeld voor onder andere valsheid in geschriften.

Van Gerard Batten is geweten dat hij op het vlak van islam en multiculturalisme er tamelijk radicale standpunten op na houdt. Daar zit het overgrote deel van de UKIP-leden niet mee verveeld. Toch lijkt de aanstelling van Robinson een brug te ver. Ondertussen mengt Nigel Farage zich in de discussie. Farage blijft erover waken dat zijn partij de anti-immigratietrom laat weerklinken, zonder daarbij specifiek op de islam te focussen. De vroegere partijleider wilde om die reden destijds geen samenwerking op Europees vlak aanknopen met partijen als het FN van Marine Le Pen en de PVV van Geert Wilders.

Farage vreest dat ‘zijn’ UKIP, door toedoen van Gerard Batten, transformeert van een populistische, rechtse partij naar een radicaal-rechtse anti-islampartij. De voormalige partijleider roept op een vertrouwensstemming te organiseren, in de hoop op die manier Batten weg te krijgen. Of hoe UKIP, als rabiate Brexitpartij, erin slaagt – door interne strubbelingen – de apotheose van de Brexit totaal te missen. Bij het ter perse gaan van dit nummer (op woensdagvoormiddag) hadden al drie Europese parlementsleden van UKIP hun ontslag gegeven. De druk op UKIP-voorzitter Batten wordt elk uur groter.

SD