Zwijgzaam

Mijnheer de blote democraat,

Vorige zaterdag en zondag, toen bekend werd dat de Vlaamse socialisten in Zelzate met de zegen van John uit Oostende een coalitie gingen vormen met de extreemlinkse PVDA, heb ik koortsachtig uitgekeken naar uw banbliksems omdat de democratische rechtsorde in gevaar zou zijn gebracht. Niks daarvan. Het sigaretten paffend orakel van Turnhout bleef oorverdovend stil.

Een radicale extreemlinkse partij die jarenlang het doctrinaire marxisme, het sovjetimperialisme, het Cuba-communisme en het maoïsme bejubelde en goedpraatte, en die vandaag nog steeds een bijzonder boontje blijft hebben voor het Noord-Korea van Kim-Jong-Un en de machthebbers in het verhongerende Venezuela, sloot zowaar een politiek akkoord met de sp.a, nadat ze dat zelfs al eerder deed in Borgerhout waar ook uw eigen partij, Groen, betrokken is. De bejubelde arbeidersparadijzen zijn niet echt toonbeelden van democratieën en de mensenrechten worden er op zijn allerzachtst gezegd niet zo nauw genomen. Allemaal geen probleem, zo blijkt. Toen niet en nu niet. Gij en uw groene gezellen meten dus duidelijk met twee maten en twee gewichten. Ik vergeet nooit de uitspraak van uw partijvoorzitster Meyrem Almaci van voor de verkiezingen die dat alleen maar onderstreepte: “Ik ga geen cordon zetten rond elke partij die mij niet zeer aangenaam lijkt.”

(Lees verder onder de tweet)

Racisme, de mensenrechten, de democratie waren allemaal ingrediënten in de Geyselscocktail die bepaalden dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang van alle macht moest weggehouden worden. Het waren de argumenten om te verzekeren dat coalities met die partij er nooit zouden komen zodat links in het algemeen en groen in het bijzonder niet voor jaren van alle macht zouden kunnen gehouden worden. Het cordon sanitaire werd aldus een levensverzekering voor al wat progressief en links was om niet politiek geïsoleerd te worden. En gij kwaamt altijd met een zure, bloedernstige smoel de moraalridder spelen en iedereen die er mogelijk nog maar aan dacht het cordon sanitaire te laten voor wat het was, neersabelen met gevoelsmatige argumenten die moesten aantonen dat met het Vlaams Belang mee aan de macht de verknechting, de grauwe dictatuur, de ontmenselijking, de concentratiekampen, de uitsluiting en de tirannie voor de deur zouden staan. Uw morele druk was zo groot dat alle andere partijen zowaar een protocol ondertekenden tegen samen besturen met het Vlaams Belang. Vandaag de dag is er echter niets dat er op wijst dat die partij niet in de democratische orde past. Een recent oordeel van het hof van beroep in die zin spreekt boekdelen.

Maar een partij als de PVDA die zich niet schroomt om regimes met bloed aan de handen met adoratie te bewonderen en goed te praten, daar trekt gij uw registers niet tegen open. Sp.a en PVDA zeggen nu dat men hen maar moet beoordelen op wat er in hun bestuursakkoord staat en dat een en ander het resultaat is van de keuze van de kiezer. Wel, in dat geval mag Guy D’haeseleer met zijn Forza Ninove ook zo spreken en is het maar te hopen dat de ogen van Bart De Wever nu opengaan. Het lijkt alvast in die richting te gaan, want de grote N-VA-oppergod kan met de demarches in Zelzate niet lachen. Hij stelt duidelijk dat als links de politieke hygiëne achter zich laat, zijn partij  zich ook niets meer moet laten opdringen en eigen keuzes moet maken. Hopelijk komt hij zo tot het inzicht om bijvoorbeeld in Ninove een test te doen met dezelfde argumenten als in Zelzate: de keuze van de kiezer, de inhoud van een bestuursakkoord en de concrete daden van een coalitie met VB’ers. Het zal rap blijken wat de werkelijke bedoeling van uw fameus cordon sanitaire was. En even snel zal het op het stort belanden, want vele Vlamingen zijn het kotsbeu. Zoudt gij het overigens aandurven daarover eens een referendum te bepleiten? Ik denk het niet.

Gij zwijgt dus als uw linkse bloedrode broeders de macht grijpen, hierin fors gesteund door de door links geüsurpeerde media. Dan is er helemaal geen moraliserend en verontrust vingertje van Jos en C° te zien. Integendeel, gij zijt er gerust in, want rechts blijft weg van de macht. En daar is het om te doen. Alleen daarom! Al de rest is franje.

De luchtbel is doorgeprikt. De maskers zijn afgevallen. Keizer-koster Jos loopt in zijn blootje rond.