Lijst Vernieuwing, met lijsttrekker en boegbeeld Bart Laeremans, kan eindelijk de coalitiegesprekken afronden. Er was een akkoord met N-VA en Open Vld, maar dat kwam nog even op de helling te staan door de statutaire commissie van de Open Vld. Die commissie vond het niet kunnen dat bij de verkozenen van Vernieuwing ook een lid van het Vlaams Belang is die bovendien tewerkgesteld is bij die partij.

Die man, Luk Raekelboom, wordt weliswaar geen schepen, maar het feit dat hij deel uitmaakt van de meerderheid, is – volgens Open Vld – een gevaar voor de democratie en bijgevolg moet het cordon sanitaire op de allerstriktste wijze worden toegepast. Dus werden door het nationale bestuur van Open Vld voorwaarden opgelegd: Luk Raekelboom moest kiezen. Ofwel zijn mandaat als gemeenteraadslid niet opnemen, ofwel als onafhankelijke zetelen, ofwel zijn job opgeven bij het Vlaams Belang.

Voor de keuze gesteld

De plaatselijke Open Vld werd zo door haar nationaal bestuur afgedreigd: ofwel verdween de Vlaams Belanger op een of ander manier uit de meerderheid, ofwel zouden de zes gemeenteraadsleden van Open Vld uit de liberale partij gesmeten worden.

In een persmededeling liet Luk Raekelboom weten dat hij in de toekomst als onafhankelijke zal zetelen. We citeren uit zijn mededeling: “Al sinds de verkiezingen van 2012, toen ik werd verkozen als zesde kandidaat op de lijst van Vernieuwing, heb ik mijn mandaat gescheiden gehouden van de nationale politiek en bijvoorbeeld niet gefigureerd in het lokaal blad van Vlaams Belang. Toen deze kwestie voorlag bij de statutaire commissie van Open Vld, heb ik in een brief laten weten dat ik dit onderscheid zou handhaven en dat ik, buiten de strikte invulling van mijn job, geen andere publieke partijpolitieke functies meer zou opnemen. Toch bleek dit gebaar onvoldoende en eiste men plots dat ik ook mijn werk zou opgeven. Dit is een eis die voordien nooit was gesteld en waaraan ik onmogelijk kan en wil tegemoetkomen. Ook de mogelijkheid om mijn mandaat niet op te nemen, is voor mij geen optie: ik kan de 434 kiezers die mij een voorkeurstem gaven, niet in de steek laten. Overigens drong ook niemand bij Vernieuwing erop aan om mijn mandaat te laten vallen.”

Raekelboom kiest voor algemeen belang

Raekelboom besluit in zijn persmededeling: “In deze omstandigheden is er rationeel geen andere beslissing mogelijk dan dat ik uit de fractie stap. Dat valt mij ontzettend zwaar. Enkel door deze stap kan de zaak gedeblokkeerd worden en kan de nieuwe coalitie realiteit worden. Enkel dan kan er een andere en betere wind waaien in Grimbergen. Iemand moet de slimste zijn en het algemeen belang vooropstellen.”

Gwendolyn Rutten mag content zijn. De democratie werd weer eens gered. Voor haar mogen alle Vlaams Belangers onmiddellijk vertrekken naar de leprozenkolonie op Molokai.