Uit berichten in de Britse pers blijkt dat op twee jaar tijd het aantal geweldplegingen met wapens tegen personen explosief is gestegen: met 39.598 geregistreerde feiten in 2017 is dat een stijging van 22 procent ten opzichte van 2016. De stijging is vooral alarmerend in Londen.

Tussen april 2017 en maart 2018 heeft de Londense politie 14.680 aanvallen met steekwapens geregistreerd, een stijging van 21 procent tegenover dezelfde periode het jaar daarvoor. In februari en maart 2018 heeft Londen voor de eerste keer meer moorden geregistreerd dan New York. Terwijl in New York het aantal moorden sinds 1990 met 85 procent daalde, neemt het aantal moorden in Londen toe.

Van de 134 moorden in Groot-Londen in 2017 gaat het om 80 aanvallen met een mes, een stijging van 40 procent tegenover 2014. In 2017, het recordjaar, werden in Londen maandelijks (!) 450 aanvallen met messen genoteerd. Volgens waarnemers had dit record alles te maken met de laksheid bij het gerecht en het tekort aan politiebudgetten. Maar volgens de Daily Mail, de enige Britse krant die zich weinig stoort aan politiek correcte berichtgeving, heeft veel ook te maken met migratie.

Daders met een migratieachtergrond

De Amerikaanse krant The New York Times liet verstaan dat vooral de strijd om de controle van de drughandel een belangrijke oorzaak is van de vele steekincidenten en moorden. Er zijn in de hoofdstad bendeoorlogen aan de gang, met onrustwekkende bijverschijnselen, en vooral veel Afrikaanse jongeren als daders.

Zo verklaarde de vader van een slachtoffer dat in 2016 werd neergestoken en nog steeds in comateuze toestand wordt verzorgd: “Het is een nieuw spelletje voor jongeren om het grondgebied van een concurrerende bende binnen te dringen en daar willekeurig iemand neer te steken, vooraleer naar het eigen grondgebied terug te keren. Ze steken of schieten onschuldigen neer, die in dat gebied leven. Mijn zoon werd neergestoken toen hij van school naar huis ging. Hij werd in het been en in het hart gestoken. Hij kende zijn agressor, ze zaten in hetzelfde college.”

De meeste daders komen uit Afrikaanse en andere etnische minderheden. Oost-Europese bendes proberen de drughandel onder controle te krijgen. De Londense politie heeft nu toch aangekondigd meer manschappen en meer middelen te zullen vrijmaken om dat soort incidenten aan te pakken.

Daily Mail rapporteert

In het Britse medialandschap is de Daily Mail dus één van de uitzonderingen wat politiek correcte berichtgeving betreft. De krant geeft steeds precies de etnische achtergrond van de slachtoffers en de (vermoedelijke) daders weer. Zoals in het geval van de Afghaanse asielzoeker die in 2015 in Londen toekwam en door vier Afghanen de keel werd overgesneden in een dispuut over een drugschuld. Een schuld van 10 pond sterling, alstublieft. Of het geval van die Afrikaanse asielzoeker die midden augustus 2018 zijn Afrikaanse vriendin neerstak.

Het besluit bij dit weinig opbeurende bericht: gecombineerd met een instroom van vluchtelingen, gebrek aan voldoende politionele middelen en een politiek beleid dat omwille van een politiek correcte ideologie het hoofd wegdraait van de problemen, neemt in Londen en in heel Groot-Brittannië het aantal moorden toe. Het gerecht blijft, net als in België, gevangen in een laks bestraffingsbeleid. De gewone Londenaars, wit en zwart, betalen de prijs.