Natuurlijk is dit een misleidende titel, maar minder dan u denkt, want de Nederlander heeft veel minder te besteden dan de Vlaming.

Laag besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen – het geld dat u echt kan uitgeven na aftrek van alle belastingen en bijdragen – bedraagt in de eurozone gemiddeld 19.296 euro. Het Nederlands besteedbaar inkomen per persoon en per jaar bedraagt echter maar 17.885 euro. In België ligt dat bedrag op 20.000 euro per jaar. Feitelijk kan Vlaanderen concurreren met Duitsland en Luxemburg, die het hoogste besteedbaar inkomen van de hele eurozone hebben. Echter, het Belgische gemiddelde wordt naar beneden gehaald omdat een meerderheid van laffe Vlaamse politici weigert zich van het corrupte ontwikkelingsland Wallonië te ontdoen.

De oorzaak van het lage Nederlandse gemiddelde (2.000 euro minder dan het in gele hesjes protesterende Frankrijk) ligt volgens de Nederlandse politici in de indrukwekkend goede collectieve voorzieningen die andere Europeanen uit eigen zak moeten betalen. De politici vinden dat hun gezondheidszorg een voorbeeld voor de rest van Europa is. Je vraagt je af waarom de parkings van alle Vlaamse hospitalen tot ver voorbij Hasselt, Antwerpen en Gent volstaan met auto’s met zwart-gele nummerborden.

Het grootkapitaal profiteert

De echte oorzaak van dat cijfer ligt natuurlijk bij de calvinistische ethiek, die ook in deze seculiere tijden diep ingebakken zit bij de politici. Je geeft niet meer uit dan je ontvangt. Tijdens de crisis van 2008 speelde Nederland weer het gidsland van Europa dat orde op zaken stelde, betreffende de begroting, en onbarmhartig bezuinigde. In tegenstelling tot de Vlamingen lopen Nederlanders niet met een grote molensteen om de nek, de overheidsschuld. Nederland klom sindsdien uit de crisis. Geschikt personeel vinden is een nachtmerrie voor iedere personeelsdienst (joemen risousis divisjen, in randstadtaal), want de economie draait als een tierelier.

Het probleem is dat de Nederlander daar in zijn loonzakje niets van terugziet. Volgens de Rabobank is het Nederlands besteedbaar inkomen nauwelijks toegenomen sinds 1980. De Nederlandse overheid heeft van de economische welvaart geprofiteerd om de staatsbegroting op orde te brengen en het bedrijfsleven lastenverlagingen te schenken. In 1980 kregen de huishoudens nog 63 procent van het nationaal inkomen en dat is sindsdien gezakt naar 54 procent. De Nederlandse overheid ontvangt nu al 5 procent meer van het nationaal inkomen dan jaren geleden.

De bedrijven zitten dikwijls op maximale productiecapaciteit en potten de overschotten op. Zelfs de economieredacteur van de rechtse krant De Telegraaf schrijft in chocoladeletters: “Grootkapitaal profiteert meer dan werkenden”.

Maar er komen andere tijden

Dat is nu voorbij. Althans, dat zegt de regering in haar goednieuwsshow, want in maart zijn er provinciale verkiezingen en die bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer waar Rutte en co graag een comfortabele meerderheid halen. Daarom dalen de tarieven van de belastingschalen aanzienlijk. Het koopkrachtplaatje ziet er mooi uit. Het Centraal Planbureau voorspelt dat iedere Nederlander in 2019 gemiddeld 1,6 procent erop zal vooruitgaan. Alleen geloven de Nederlanders dat sprookje niet.

Op 1 januari stijgt de btw op alle voeding en diensten (boeken, kranten, bloemen, kapbeurten, enzovoort) van 6 procent naar 9 procent. De dagelijkse boodschappen worden behoorlijk duurder. En de vrees bestaat dat de warenhuizen de voedingsprijzen naar boven zullen afronden. Daarenboven rekenen zij de btw-verhoging door, want zij maken ook gebruik van diensten. Ik weet niet meer juist wie zei dat Nederlanders allemaal een persoonlijke mening hebben die erop neerkomt dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Dat klopt zeker voor de Nederlandse politici. Al generaties lang tonen alle partijen de wereld hoe modieus ze zijn. Geen politicus opent tegenwoordig zijn mond zonder over het klimaat te spreken. Allen gaan in de praktijk ermee akkoord de economie “te vergroenen”.

Zelfs de VVD staat achter de onzin van GroenLinks dat altijd en overal “de verbruiker betaalt”, dus komt er weeral een verhoging van de accijnzen op rookwaren, benzine en diesel. Ook energie wordt duurder, want de Nederlanders zijn nog niet zuinig genoeg. Elektriciteit en gas worden met zomaar even 17 procent extra belast. Waarschijnlijk kost dat elk gezin gemiddeld 300 euro per jaar. Ondanks het politieke gezwam zijn de Nederlanders overtuigd dat ze er eerder op zullen achteruitgaan.