In een tussenkomst sprak de fractievoorzitter van CD&V Servais Verherstraeten vooral de linkerzijde toe over de zogenaamde ‘bocht naar links’ van Charles Michel om alsnog zijn regering te proberen redden.

Zoals bekend was CD&V bereid zowat alle mogelijke bochten mee te nemen om toch maar uit het schootsveld van de kiezer te kunnen blijven. Op zeker moment zei hij: ” Mijnheer Daerden (PS), u vraagt een bocht naar links. Collega, wij maken geen bocht naar links, wij maken ook geen bocht naar rechts, wij rijden rechtdoor. Dat is een beetje consequent.”

Dat is niet het citaat van de week, maar wel wat we hierna tussen haakjes in het parlementair verslag lezen: “Gelach en rumoer op de banken. Een parlementslid zegt het volgende: ‘Een beetje consequent. Consequent is consequent, niet een beetje.’”