“Volhouden hé Dries,” “Goed bezig Dries,” “Zeker niet in de partijpolitiek stappen, hé Dries,” “Gij moet echt verder doen, Vlaanderen heeft iemand zoals u nodig!” Het zijn dingen die ik elke dag opnieuw te horen krijg. Goed bedoeld en afkomstig van mensen die het goed voorhebben met Vlaanderen en ook met mij. In de dagen na de Pano-reportage, toen ik tegen wil en dank van Vlaamsgezinde activist naar verguisde bekende Vlaming werd gekatapulteerd, deden deze steunbetuigingen heel veel deugd.

Ze waren een tastbaar bewijs dat er heel veel mensen me steunen in mijn strijd voor een beter en sterker Vlaanderen. Vandaag echter, vier maanden na die bewuste storm, wordt het warme gevoel dat ik van die steunbetuigingen krijg sneller en sneller gevolgd door een gevoel van frustratie. “Bedankt,” antwoord ik. “Ik ben geen opgever,” zeg ik tegen de mensen die me vastklampen. Bij velen van hen is dat voldoende, maar bij sommigen stel ik me de vraag of ze zelf ook niet iets meer zouden kunnen doen. Iets om te zorgen dat ik überhaupt kan doorgaan.

Geen vrijblijvende hobby

Het idealisme van Schild & Vrienden en van mezelf botst meer dan eens op een gebrek aan middelen. Aan al die mensen die ons een warm hart toe dragen en waarvan er velen hun hoop op mij hebben gesteld, wil ik een oproep doen om zichzelf een aantal vragen te stellen. Wat kan jij er voor doen om het voor mij praktisch mogelijk te maken om vol te houden wanneer mijn idealisme botst op mijn gebrek aan middelen? Hoe kan jij er mee voor zorgen dat die 900 dappere jonge Vlamingen de juridische verdediging krijgen die ze verdienen? Velen – en zeker onder de lezers van deze krant – hebben hun offers gebracht, maar vaak heb ik ook de indruk dat mensen denken dat dit activisme een soort hobby is die je er tussen de soep en de patatten bij neemt. Quod non.

Misschien ligt het wel aan mij en maak ik door mijn afkeer voor klaagzangen te weinig duidelijk dat onze strijd botst op een gebrek aan middelen. Met de beperkte fondsen die we hebben, maakten we recent een filmpje over het Migratiepact dat door meer dan een miljoen Vlamingen werd bekeken. We organiseerden een grote Zwarte Piet-actie en zetten samen met een aantal andere Vlaamsgezinde verenigingen een succesvolle Mars tegen Marrakesh op poten. We sleepten de Universiteit Gent voor de rechter en wonnen de zaak. De afgelopen maanden liepen de kosten van onze werking echter op tot meer dan 50.000 euro. Dat het overgrote deel hiervan naar advocatenkosten gaat, is vanzelfsprekend, maar we boeken dan ook successen voor de rechtbank.

Steun onze strijd

Onze vele vrijwilligers, mezelf incluis, verdienen geen euro voor wat we doen. De rechtszaak die ons boven het hoofd hangt belangt heel Vlaanderen aan. Geef ons de middelen om deze zaak te winnen om zo de toekomst van de vrije meningsuiting en Vlaamsgezind activisme veilig te stellen.

Wij hebben het vuile werk opgeknapt dat een groot deel van de Vlamingen al decennia had laten liggen. We hebben het ijs gebroken voor een maatschappelijk debat dat niet langer op zich kon laten wachten. Wij hopen dat ook u uw steentje bijdraagt opdat wij ons werk kunnen doen.

Schild & Vrienden steunen kan via het rekeningnummer BE53 0018 2126 7653 of via https://schildenvrienden.com/shop/campagnes/crowdfunding/.