Verblind en fundamentalistisch

Dames en heren onverdraagzamen,

Opnieuw hebben ijverige zeloten van uw clubs al het mogelijke en onmogelijke gedaan om de kieslijsten van het Vlaams Belang – en naar verluidt her en der ook van N-VA – uit te pluizen om onverlaten op te sporen die ook lid zijn van uw vakbond, teneinde hen af te dreigen en uit te sluiten.

Die mensen kregen een aangetekende brief toegestuurd waarin hen werd meegedeeld dat zij zullen ontslagen worden omdat zij kandideerden voor een partij die ‘de afschaffing van de vakbonden’ zou vragen. Vrijwel al die mensen zijn reeds lang lid van uw organisaties en hebben altijd loyaal de principes ervan onderschreven. Bovendien betaalden zij hun lidgeld altijd stipt. Zij waren lid omdat zij geloofden in uw inzet voor alle werknemers, arbeiders en bedienden. Het feit dat jullie pas na de verkiezingen ontdekten dat zij ook sympathie hebben voor het Vlaams Belang, bewijst dat zij hun syndicaal en politiek engagement altijd goed wisten gescheiden te houden. Wat van vele rode en groene en blauwe vuilzakdragers niet gezegd kan worden.

Jawel, zij engageren zich voor die partij omdat zij ervan overtuigd zijn dat Vlaamse onafhankelijkheid de beste weg is voor Vlaanderen en omdat zij willen dat inzake immigratie de opengrenzenpolitiek stopt, dat de Vlamingen zich thuis blijven voelen in hun eigen gemeente en land, en dat zij geen miljarden meer moeten ophoesten voor een groot deel van de nieuwkomers dat de middenvinger opsteekt naar onze waarden en normen en enkel geïnteresseerd is in ons sociaal opvangnet. Bovendien weten zij dat het Vlaams Belang nooit door een Belgische rechtbank veroordeeld werd op basis van ondemocratisch gedrag of ondemocratische principes noch op racistische gronden. Zij zien dus het probleem niet en begrijpen dan ook de grond van uw redenering niet.

Ja, de vakbonden en het Vlaams Belang verschillen van strategie om bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken. Maar dat is voor die gestigmatiseerde leden nooit voldoende reden geweest om te breken met een van beide. Zij zijn breeddenkend en open genoeg om te kunnen nuanceren en boven verschillen te kunnen staan. Zij zien geen enkele reden om op hun blote knieën spijtoptant te worden en hun partij af te zweren om op uw gratie te kunnen rekenen.

Voor alle duidelijkheid: ik hoef hier geen pleidooi ten voordele van het Vlaams Belang te houden en ik doe dat ook niet. Ik stel alleen maar vast en ik trek enkele besluiten, net zoals de onafhankelijke professor Bart Maddens vorig weekeinde deed in een column op de webstek van de VRT, waarin hij beweert dat er een fundamentalisme ontstaan is rond het cordon sanitaire: “Politici en commentatoren (en de vakbonden, nvdr.) hebben de mond vol van democratie. De kiezer heeft altijd gelijk. Ten minste zolang hij juist stemt. Stemt hij verkeerd, dan breekt bij hen het angstzweet uit. Stoute kiezers en partijen laten ze voor hun poort staan. Bij nader inzien houden ze toch niet zo van de democratie.”

Wat uw bewering betreft dat het Vlaams Belang de afschaffing van de vakbonden zou vragen, denk ik dat jullie niet goed geïnformeerd zijn. Op het sociale partijcongres in 2013 werd duidelijk gesteld: “Wij erkennen graag dat duizenden syndicale militanten vandaag nog altijd een belangrijke rol spelen op de werkvloer en wij beseffen maar al te goed dat wij heel wat van onze sociale verworvenheden aan de syndicale strijd te danken hebben. En ook in het vrije, onafhankelijke Vlaanderen dat wij voor ogen hebben, zullen en moeten vakorganisaties een wezenlijke rol blijven spelen.” Hebben jullie het hier nu echt moeilijk mee? Is dat ‘afschaffen van de vakbonden’?

Bart Maddens nogmaals: “Waar is de tijd dat Stefaan de Clerck nog voorzitter was van CD&V. Op 7 mei 2003 liet die zich het volgende ontvallen in het Nederlandse blad Elsevier: ‘Het cordon sanitaire is niet wijs geweest. Uitsluiting werkt niet. Het is ook hypocriet. Voor nieuwkomers doen we niets anders dan integratie bepleiten en zelf roepen we een exclusieve af over een partij die ons niet zint. Het cordon sanitaire is in zijn brede interpretatie mislukt. Door ze uit te sluiten, hebben we het Vlaams Blok gemythologiseerd. Het is tijd voor andere oplossingen.’ Tussen haakjes, toen was het Blok nog niet tot Belang verveld, en gold onverkort het zeventigpuntenplan.” De nagel op de kop!

Eigenlijk maken jullie met die ontslagen op pijnlijke wijze duidelijk dat jullie hetzelfde doen als wat jullie het Vlaams Belang verwijten: mensen uitsluiten op basis van vooroordelen. Jullie blijven in het onverdraagzame bedje ziek, verblind door haat en schutskringfundamentalisme. En men hoeft echt geen Vlaams Belanger te zijn om dat vast te stellen.