Een leerling van 16 jaar die naar het Sint-Jozefinstituut gaat, er ondertussen vier jaar godsdienstles heeft opzitten, maar niet weet wie Jozef is en er evenmin in slaagt om Adam en Eva te situeren. Dat was verleden week mijn verhaal om de kennis van onze godsdienst te duiden op een gemiddelde katholieke school. Met dank aan de bisschoppen, die nu toch beginnen te beseffen dat er iets schort aan het godsdienstonderwijs.

Doch hier eindigt mijn waargebeurd verhaal niet. Ik liep de jongeman in kwestie deze week nogmaals tegen het lijf. “We gaan voor godsdienst met heel de klas de kathedraal bezoeken”, vertelde hij me.

“Zou er dan toch nog hoop zijn voor Sint-Jozef?”, dacht ik zo. En hij vervolgde: “En daarna brengen we een bezoek aan een synagoog en een moskee.” Die bezoekjes met rondleiding en uitleg behoren blijkbaar tot het pakket van het godsdienstonderricht.

Pizzarestaurant

Kent u het verhaal – noem het gerust een parabel – van die autoverkoper van Volkswagen die eerst in eigen toonzaal een verkooppraatje houdt voor zijn potentiële klanten, en daarna doodleuk met die klanten de straat oversteekt om daar de toonzaal te gaan bezoeken van Opel en Toyota, de grote concurrenten van Volkswagen? Zo’n verkoper zou bij Volkswagen onmiddellijk ontslagen worden, want je gaat toch geen reclame maken voor een ander merk? Logisch toch?!

En toch zijn er zo van die verkopers. Onze katholieke opvoeders en leerkrachten hebben niet alleen een probleem met het verkopen van hun eigen product, neen, ze gaan ook nog even de weg tonen naar de concurrentie. En dat terwijl hun eigen toonzaal op instorten staat. Het bezoek aan kathedraal, synagoge en moskee nam een hele dag in beslag.

Ik verneem dat de leraar in kwestie zo’n veredelde geitenwollensokkendrager is die tegen zijn goesting lesgeeft en dan is een daguitstapje natuurlijk veel leuker, zowel voor docent als student.

Het bezoek aan het pizzarestaurant met heel de klas was nog het allerleukste en nam evenveel tijd in beslag als het bezoek aan de kathedraal. Was het immers niet Eva die lang geleden in een pizza Margherita beet?