Uit een recente opiniepeiling in Frankrijk, uitgevoerd door het instituut BVA, blijkt dat 70 procent van de Fransen een negatief oordeel heeft over het migratiebeleid in Frankrijk, en ongeveer hetzelfde aantal heeft eveneens een negatief beeld over het migratiebeleid van de Europese Unie.

6 op 10 Fransen vindt dat de Europese Unie een veel harder en strikter beleid moet voeren wat betreft de opvang van migranten. Slechts 27 procent van de ondervraagde Fransen vindt dat men méér humanisme aan de dag moet leggen en dus méér migranten en hulpzoekenden moet opvangen. 14 procent wil zich over deze kwestie niet uitspreken.

Bij de linkse partijen France Insoumise, Europe-Ecologie-Verts en Parti Socialiste is telkens een meerderheid te vinden die zich uitspreekt voor méér menselijkheid inzake migratie en méér opvang.

Reeds te veel migranten opgevangen

63 procent van de ondervraagde Fransen vindt dat te veel migranten zijn opgevangen en 48 procent is zelfs gewoonweg tegen asielrecht. Vooral bedienden en arbeiders – 69 procent – vinden dat te veel mensen worden opgevangen.

Een meerderheid van de ondervraagde burgers spreekt zich eveneens uit tegen een EU-beleid dat zorgt voor meer migranten, of tegen een EU-spreidingsbeleid. Slechts 36 procent sprak zich uit voor een spreidingsplan en voor meer opvang in de eigen regio of in Frankrijk zelf.

Tot slot, de ondervraagde burgers wijzen duidelijk in de richting van migratie als het gaat om de oorzaken van de diepe EU-crisis aan te duiden. 67 procent van de ondervraagde Fransen vindt dat de migratiecrisis het voortbestaan van de EU bedreigt. In maart 2016 legde het onderzoeksbureau BVA dezelfde vraag al voor aan de burgers, en toen al bleek een overgrote meerderheid die mening te delen.

De studie werd uitgevoerd bij 5.456 Fransen in de periode van 26 november tot 6 december vorig jaar. Hoe zullen de politieke partijen hierop reageren? Komt er überhaupt een reactie? Of zal worden volhard in het collectieve wegkijkgedrag? In Frankrijk zijn er in mei verkiezingen…