De Tevhid Camii-moskee in Gent krijgt elk jaar van de provincie Oost-Vlaanderen een mooie subsidie. De provinciale exploitatietoelage zal dit jaar 12.250 euro bedragen. Uit het laatste verslag van de moskee blijkt dat deze Turkse moslimgemeenschap gemiddeld zo’n 700 gelovigen bereikt, gaande van zo’n 80 gelovigen bij de dagelijkse gebeden tot zo’n 1.500 gelovigen bij de feestgebeden. Abdil Devre is de voorzitter en Abdulaziz Inam is de imam.

De moskee Tevhid Camii in de Ferrerlaan valt onder Milli Görüs en maakt daar geen geheim van. Op de Facebookpagina van de moskee kan je de pagina van Milli Görüs leuk vinden (liken). Een van de voorwaarden om de provinciale subsidie te bekomen, is de vertaling van de vrijdagpreken van het Turks naar het Nederlands. Die vertalingen worden vervolgens op Facebook gezet. Het voordeel is dat we nu te weten komen wat op vrijdag in de moskee verteld wordt.

Nutteloze kennis

Tijdens een vrijdaggebed met als onderwerp ‘Het huwelijk aanmoedigen’ roept de imam van de moskee in Gent jonge moslims en moslima’s op om vooral snel te trouwen. “Op de dag van vandaag verlangt men om een carrière te maken en nutteloze kennis op te doen.” Hierdoor wordt het huwelijk uitgesteld en dat is niet goed. Kortom, de imam spoort jongeren aan om “een baan, carrière of status” te vergeten, “want dat zijn wereldse kenmerken”.

Beste moslims!

Op de dag van vandaag verlangt men om een carrière te maken en nutteloze kennis op te doen. Daarnaast zijn de uitgaves van de bruiloft torenhoog. Als gelovigen met taqwa moeten wij deze procedure vergemakkelijken en de jongeren steunen die willen huwen. De bron van geluk is niet schoonheid, knapheid, rijkdom, het hebben van een baan, carrière of status want dat zijn wereldse kenmerken. Geluk blijft eeuwig door je gelovig en verantwoordelijk te gedragen met een goede achlaaq. Het is onze taak om voor deze jongeren het werk te vergemakkelijken. Het vers wat aan het begin werd voorgelezen gaat hierover. ‘En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed verrijken, want Allah is milddadig, Alwetend.’

Bron: Facebook

Overwinnaars

Volgens dezelfde imam is de islam het recept “om tot de overwinnaars te behoren in het wereldse leven”. Uit die stelling komt de superioriteit van de islam ten opzichte van andere godsdiensten naar voor. De imam verkondigde dit in de moskee op 28 september 2018. Het is maar dat u het weet. Het geld van de christenen, dat is dan weer wel goed genoeg.

Gelovig zijn in de moderne wereld

Beste moslims!

Het geloof, ofwel de Islam is niet alleen het recept om tot de overwinnaars te behoren in het wereldse leven en in het hiernamaals, maar het is ook de weg om werkelijke geluk te realiseren. We geloven hierin en verrichten onze daden om dit te realiseren. Indien men dit praktiseert, dan wordt dit ‘gelovig’ of ‘taqwa’ genoemd.

Bron: Facebook