Er loopt een rood-groene draad tussen de klimaatbetogingen en de partijen Groen en PVDA. Dat hoeft niet te verbazen. Groen is ontstaan uit een alternatieve groene beweging (anders gaan leven) en is van in het begin bezig geweest met klimaat en milieu. Bij de PVDA is men ook al langer bezig met fijn stof en milieu.

In de algemene verkiezingsfolder van de PVDA (gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018) kwam het woord ‘arbeider’ niet eenmaal voor. Dat is straf voor een marxistisch-leninistische partij die ooit ‘Alle Macht Aan De Arbeiders’ heette. De PVDA mikt allang niet meer op de arbeiders, maar scoort volop bij de middenklasse en de volgelingen van de Nieuwe Sociale Bewegingen. Er is geen partij in België die haar mannetjes en vrouwtjes zo succesvol in allerlei progressieve organisaties dropt. Dat loont. Want wat opvalt in heel de klimaathype: er bestaat bij de groene beweging totaal geen cordon sanitaire ten opzichte van de PVDA. Zoals we verleden week aantoonden, werd de klimaatbetoging van 2 december georganiseerd door Climate Express en de Klimaatcoalitie.

Climate Express kan duidelijk gelinkt worden aan de PVDA. Natuurlijk weten ze dat bij de Klimaatcoalitie ook, en bij uitbreiding zullen Calvo, Van Besien en Almaci ook wel weten wie achter de schermen van Climate Express zit (wat niet wil zeggen dat de PVDA achter de organisatie zit van elke klimaatbetoging). Calvo, Van Besien en Almaci weten dat zeer goed, maar ze maken er geen punt van: de PVDA/PTB mag mee betogingen organiseren, mag in elke klimaatbetoging in blok mee opstappen, mag hier en daar infostandjes opstellen, enz. De PVDA toont zich hier als wolf in een schaapsvacht. Langs de ene kant gematigd en braaf, langs de andere kant (maar minder zichtbaar) dogmatisch links. Met openlijke steun voor Maduro in Venezuela (waar zich een economische ramp afspeelt), en minder zichtbare steun voor Noord-Korea. Wie herinnert zich nog dat de PVDA in 2016 aanwezig was op de International Meeting of Communist and Workers’ Parties in de Vietnamese hoofdstad Hanoi? Daar waren ook communisten uit Noord-Korea aanwezig. De PVDA/PTB is en blijft een communistische partij.

Maar voor Calvo en consoorten is dat allemaal geen beletsel om met de PVDA samen te werken. Ik ben evenwel ook geen voorstander van een cordon sanitaire rond de PVDA. Want wie zich een eerlijke democraat vindt, is tegen elk cordon.