Een eenduidig verhaal krijgen over wat het standpunt van CD&V is, het is de heilige graal van de journalistiek. Velen hebben het geprobeerd, maar niemand is er ooit in geslaagd. Wijlen Hugo De Ridder kwam ooit in de buurt door de vraag te stellen: “Is water nat?” Het leverde 89 procent éénduidigheid op. Een absolute topscore. Wij probeerden het ook met enkele meer heikele standpunten door Pieter De Crem en Wouter Beke samen uit nodigen voor een gesprek.

Pieter De Crem ontpopt zich langzaam aan tot de luis in de pels van CD&V. Vorige week verklaarde voorzitter Beke nog dat de kernuitstap beslist beleid is. Deze week is Pieter De Crem daar niet zo zeker van en vindt hij dat kernenergie in de toekomst best een optie kan zijn.

’t Pallieterke: Hoe rijmen we deze standpunten, heren?

De Crem: “We moeten ons niet laten gijzelen door een nest geitenwollensokken die het verstand hebben van een okkernootje dat al eens verteerd is door een eekhoorn. Als we de CO2-uitstoot willen doen dalen, gaan we kernenergie nodig hebben en veel. Ik sluit niet uit dat iedereen een kernreactor in de tuin moet zetten. Uit kernenergie stappen is allemaal leuk om die groene pispalen te paaien, maar in realiteit werkt het niet. Laat ons eerlijk zijn, al die groene idioten zijn zo labiel als een Ikea-kastje dat al tien keer in en uit elkaar is gevezen op de beschutte werkplaats voor blinden met motorische problemen.”

Beke (ongemakkelijk op zijn stoel schuifelend): “Wat Pieter natuurlijk bedoelt, is dat de klimaatbeweging gekaapt is door enkele extreemlinkse figuren en dat die Joke Schauvliege…”

De Crem: “Dat is die incapabele trut van de Boerenbond die ze ook leefmilieu hebben gegeven om te vermijden dat iemand door zou hebben dat de boeren de grond vergiftigen met mest. Goed gedaan van onze Wout hier! Perfect om die linkiewinkies wat mest in de ogen te spuiten!” (bulderlach)

Beke (wat bleekjes): “Haha, die Pieter toch, altijd in voor een grapje. Maar Joke is dus wel genekt door extreemlinks, ondanks de prachtige resultaten die ze heeft bereikt op vlak van klimaatbescherming. En terwijl we kernenergie helemaal uitsluiten in het regeerakkoord, zijn we niet blind voor alle opties die, ondanks zeer valabel te zijn enerzijds, anderzijds toch niet in aanmerking komen om tot uitvoering te worden gebracht. Ik zie dus geen enkele tegenspraak in wat Pieter en ikzelf zeggen. Wij staan beiden pal in het moedige midden. Daar is alweer consensus over.”

Wouter Beke: “Geen kwaad woord over onze partners van het ACV”

Pieter De Crem: “En al zeker niet dat het stakend werkschuw tuig is”

De Crem: “Maar we hebben wel een stevige ruk naar rechts gedaan.”

Beke: “Alleen als het midden verschoven is hé, Pieter. Door die extreemlinkse elementen die op populistische wijze het debat verzieken.”

De Crem: “Och man, je bent al even wollig als dat communistisch manifest van u.”

Beke: “Je had beloofd dat je ons programma niet meer zo zou omschrijven. Dat vinden ze niet leuk bij onze partner van het ACV.”

De Crem: ”Juist. Om één of andere reden mogen we die stakende kloothommels niet schofferen. Dat heb ik inderdaad beloofd. Excuses Wouter. Ik zal niets lelijk meer zeggen over uw werkschuw tuig.”

Beke: “Voilà, alweer consensus.”

’t Pallieterke: Zit u ondertussen ook op dezelfde lijn inzake Marrakesh? Vlak voor u minister werd in de Marrakesh-regering omschreef u het migratiepact als een document van lacunes, meneer De Crem.

Beke: ”Pieter had dat document niet gelezen. Hij is er ondertussen net als iedereen van overtuigd dat internationale samenwerking de enige manier is om enerzijds antwoorden te bieden aan humanitaire crises en anderzijds de integriteit van onze grenzen te bewaren.”

De Crem: “Dat is zeker dat. Wat Wouter zegt. Dat en het feit dat ik hierdoor minister werd tot we een regering kunnen vormen zonder de N-VA. En dat kan lang duren. Ik voorzie een jaar congé. Maar als ik ook eens mag anderzijdsen, Wouter. Die samenwerking met al die islamitische organisaties die enerzijds de Verlichting en anderzijds het katholieke geloof ondermijnen? Daar moeten we nu toch echt eens mee ophouden. We hebben zuilen zat en allemaal moeten die hun deel van het belastinggeld hebben. Denk je dat het verstandig is om nu ook een islamzuil in huis te pakken? We weten toch allemaal dat die mannen krankjorum zijn? En over een paar jaar stemmen die toch op een nest fundamentalisten die we nota bene zelf gekweekt hebben door altijd maar toe te geven. Zijn we het daar ook over eens?”

Beke (lijkbleek): ”Dat is een bezorgdheid die we allemaal wel delen inderdaad. Oei, is het al zo laat? Ik denk dat we beter afronden. We mogen dat interview toch nalezen en eventuele nuances aanbrengen waar nodig hé, meneer Pallieter? Pieter formuleert het niet altijd even gelukkig.”

De Crem: “Hoe, we hebben toch nog een uur? Ik wou het nog even hebben over die ARCO zwendel waar we het over eens zijn.”

Beke (sist): “Klep dicht Pieter. Of je mag straks nog eens uw afscheid aankondigen van de politiek en je komt dat Aalters boerengat van u nooit meer uit!”

De Crem: ”Lap, ik voel het al hangen. Het zal weer staatssecretaris van overgordijnen worden in de volgende regering…”

Beke: “Voilà, alweer consensus.”