Is er een complot georganiseerd door de klimaatbeweging tegen Joke Schauvliege, zoals zij beweerde? Er loopt in ieder geval een rood-groene as door de klimaatbeweging. Wie graaft, die vindt.

Klimaatbetogingen, klimaatcoalities, klimaatspijbelaars. Honderden verenigingen scharen zich achter de klimaatdoelstellingen, maar op het terrein zijn het telkens dezelfde agitatoren. We proberen alles een beetje op een rijtje te zetten, maar het is en blijft een kluwen van vzw’s en vzw’tjes. Laten we beginnen met de twee grote klimaatbetogingen, respectievelijk op 2 december 2018 en op 27 januari 2019.

Climate Express

De betoging van 2 december bracht onverhoopt 65.000 man op de been in Brussel. Veel meer dan de organisatoren gedacht en verwacht hadden, want het jaar ervoor was er maar 15.000 man.

De eerste betoging werd georganiseerd door Climate Express vzw en de Klimaatcoalitie vzw. Deze laatste is een samenwerkingsverband tussen een 70-tal verenigingen. De betoging had als motto: ‘Claim the Climate’. Wie info wenst over de betoging kan terecht op de webstek ‘Claimtheclimate’. Simpel opzoekingswerk bevestigt ons vermoeden: de naam van die webstek werd op 10 september 2018 geregistreerd door Natalie Eggermont, met adres Haachtsesteenweg 53 in 1210 Brussel.

U kent misschien Natalie Eggermont van haar presentatie in het VRT-programma Watt, waar ze zich in mei jongstleden als klimaatactiviste kon profileren. Van beroep is ze spoedarts. Ze stond in oktober jongstleden op de lijst van de PVDA in Kortrijk.

De link naar de PVDA blijkt ook uit het adres dat ze opgeeft: Haachtsesteenweg 53. Dat is een adres in Brussel (Sint-Joost-Ten-Node) waar allerlei dochterorganisaties van de PVDA gevestigd zijn: zo de feitelijke vereniging Intal, in 2006 ontstaan rond de samenwerking van de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld, de vzw Filippijnengroepen België en Iniciativa Cuba Socialista. U raadt het: Geneeskunde voor de Derde Wereld is een spin-off van Geneeskunde voor het Volk, nog een zuivere dochteronderneming van de PVDA. Het ontstaan van Geneeskunde voor het Volk gaat zelfs terug naar de tijd van AMADA, de voorloper van de PVDA. En Intal Globalize Solidarity organiseerde op 28 januari een steunbetoging in Brussel ten gunste van de Venezolaanse president Maduro.

In het huis ernaast, op nr 55, zijn de kantoren gevestigd van Progress Lawyers Network. De meerderheid van de tien advocaten die er werken, heeft een lidkaart van de PVDA. We kennen het kantoor nog van de dossiers voor vluchtelingen en asielzoekers. Theo Francken kent hen maar al te goed. Maar, officieel wordt de grote klimaatbetoging georganiseerd door de vzw Climate Express en de Klimaatcoalitie/Coalition Climat.

Cuba is niet ver weg

Interessant in het verhaal is de vzw Climate Express: deze vzw werd opgericht in 2014 door Natalie Eggermont, zie hoger. Een andere oprichter is Pieter Becuwe, vandaag werkzaam bij Natuurpunt als ‘bewegingscoach’ en vicevoorzitter van Climate Express en ook actief in de vzw Labo, een organisatie die ‘kiest voor sociale actie’.

In 2017 verhuist de vzw van het thuisadres van Natalie Eggermont naar een ander adres: de Haachtsesteenweg 53, u intussen welbekend. Mocht u niet overtuigd zijn dat dit adres toebehoort aan de PVDA, ook Imast vzw is er gevestigd, net als de vzw Globalize Solidarity. Op dat adres, Haachtsesteenweg 53, is ook een zaaltje beschikbaar. U kon er voorbije zondag terecht voor de nieuwjaarsreceptie van Cubanismo.be, in aanwezigheid van de Cubaanse ambassadrice Norma Estenoz. We moeten de doelstelling van deze vereniging niet nader uitleggen, denken we.

‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’

Terug naar Natalie Eggermont. In een interview in Bruzz (Brussels weekblad) lezen we dat ze na haar studententijd, in Gent, lid werd van de organisatie ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’. Nu wordt het moeilijk: er bestaan twee vzw’s met die naam: de vzw Climat et Justice Sociale – Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, afgekort CJS-KSR, opgericht op 30 oktober 2009 en gevestigd in 1140 Evere. Er is sinds 2009 niets meer in het Staatsblad verschenen over die vzw. Bij de oprichters o.a. Wiebe Eeckman (PVDA), Alain Tondeur (SAP-trotskist) en Matthias Lievens (zie onder).

Maar er is nog een vzw: Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid-Vlaanderen, afgekort KSR, opgericht op 29 maart 2010 en met zetel in Herzele. Bij de oprichters vinden we ene Filip de Bodt en zijn partner Sarah Hutse. De Bodt is gemeenteraadslid voor LEEF!, een progressieve partij die in 1994 ontstond. Volledig luidt de naam ‘Links Ecologisch Eenheids Front’, en die groep werd gesteund door de Groen en een aantal kleine linkse partijen.

De partij onstond in de marge van ’t Uilenkot, een jeugdhuis in Herzele waar Filip de Bodt van in zijn jonge jaren de drijvende kracht is. Nu heeft zijn partner Hutse de fakkel in ’t Uilekot overgenomen.

Op hetzelfde adres als vzw ’t Uilekot is dus de vzw Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid (KSR) gevestigd. Bij de oprichters zijn er twee met een duidelijke link naar de PVDA: Nick Dobbelaere, de voorzitter van de PVDA Oudenaarde en Matthias Lievens, in oktober 2018 verruimingskandidaat op de Gentse lijst van de PVDA. Lievens is professor aan de KU Leuven en coauteur van het boek “De mythe van de groene economie”, och ja, toevallig uitgegeven bij EPO, de uitgeverij van de PVDA. Hij was zelfs even voorzitter van de vzw KSR.

Op 25 april 2011 organiseerde die vzw een betoging tegen Kernenergie in Brussel. Op foto’s is duidelijk te zien dat het spandoek van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid omringd wordt door leden van PTB en PVDA. Overigens, er is nog een link naar een andere voorzitter van KSR, Wiebe Eeckman, en ook hij is een gekende PVDA’er.

Friends of the Earth

Op 11 juni 2015 smelt de vzw Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid samen met de vzw Friends of the Earth. De samensmeltende vzw’s gaan verder onder de naam Climaxi vzw. Filip de Bodt, Famke Vekemans en David Dessers komen in dienst van de vzw die door de Vlaamse overheid (Sven Gatz) gesubsidieerd wordt.

Ook de oorsprong van vzw Friends of the Earth is interessant. In 1991 wordt die vzw opgericht onder de naam ‘Voor Moeder Aarde’. In 2008 verandert de vereniging haar naam in ‘Friends of the Earth’. Bij de bestuurders van de vzw vinden we de naam van Natan Hertogen, actief in de vzw Samenlevingsopbouw maar ook ‘onafhankelijk’ kandidaat bij de PVDA.

De vzw is aangesloten bij de vzw ‘Friends of the Earth International’ en de ‘Friends of the Earth Europe’, beide gevestigd in Brussel en opgericht in 2005. Het betreft een Europees en internationaal netwerk van klimaatorganisaties onder dezelfde naam. Op internationaal vlak vertaalt de doelstelling zich vooral in lobbywerk.

Filip: de man van Climaxi

Door de samensmelting van de twee organisaties, krijgt Climaxi vzw er een kantoor bij, in twee aanpalende herenhuizen op het Koningin Maria Hendrikaplein 5 te Gent. Het moet daar een drukke bedoening zijn, want we vinden volgende verenigingen op hetzelfde adres: Gents MilieuFront vzw, het Gents Ecologisch Centrum cvba, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en de Milieuadvieswinkel Gent. Verder is er nog een biologisch eetcafé (Lekker GEC) en een Oxfam Wereldwinkel.

Filip de Bodt is een betaalde werknemer bij Climaxi. Hij is het die de toespraak van Joke Schauvliege filmde bij het Algemeen Boerensyndicaat en de toespraak nadien online zette.

Een links potje

Op 24 april 2018 verschijnt een nieuwe akte in het Staatsblad, waar gemeld wordt dat de mandaten van Sarah Hutse (partner van Filip de Bodt), Wiebe Eeckman (PVDA-kaderlid) en Lieve van Dijck zullen eindigen. Van Dijck is sinds 2015 voorzitster van Climaxi. Ze is tevens tewerkgesteld bij de vzw Vrede, een vereniging die we nog kennen van de antirakettenbetogingen in de jaren tachtig.

Dezelfde akte in het staatsblad vermeldt de namen van drie nieuwe bestuurders: Denoix Kerger, docent bij de Arteveldehogeschool, Stefaan Verbeek, actief in de PVDA, en Stéphanie Staiesse, werkzaam bij Samenlevingsopbouw vzw. Mevrouw Staiesse is ook het boegbeeld van ‘Plasactie.be’, voor het breken van het taboe rond de beeldvorming rond urinerende vrouwen.

De betoging van 2 december werd dus georganiseerd door mensen van Climate Express, dat op allerlei manieren duidelijk kan gelinkt worden aan de PVDA.

Opnieuw betogen

De beslissing om opnieuw een klimaatmars te organiseren, werd amper enkele dagen na de betoging van 2 december genomen. Let wel: van Anuna de Wever is dan nog geen sprake, zij komt pas opduiken op 8 januari.

Bij de nieuwe betoging wordt volop Greenpeace betrokken. De Klimaatcoalitie is er opnieuw bij. Die organisatie overkoepelt allerlei verenigingen, van Chiro tot ACOD, van Broederlijk Delen tot de Gezinsbond, en is gehuisvest in de Tweekerkenstraat 47. Dat is ook het thuisadres van Bond Beter Leefmilieu vzw en van de vzw Arbeid en Milieu.

Cyberaanval

En dan was er nog de georganiseerde ‘cyberaanval’ op de vier klimaatministers in dit land. Niet alleen Schauvliege kreeg de volle laag, ook de drie andere Belgische klimaatministers, Frémault (cdH), Crucke (MR) en Marghem (MR). Zij kregen op enkele dagen tijd duizenden e-mails en sms-berichten. Joke Schauvliege was de eerste die de druk niet langer aankon. De gegevens van de ministers waren te vinden op de webstek ‘wakeupyourministers.be’. Vorige week werden in verschillende grote steden ook nog eens affiches geplakt met alle gegevens van de webstek en een QR-code.

Via die webstek kon iedereen op een simpele manier een bericht sturen naar de vier ministers. Er is een duidelijk link naar de organisatie ‘Act for Climate Justice’. Op hun webstek lezen we: “In de strijd tegen klimaatverwoesting zijn directe acties en burgerlijke ongehoorzaamheid onontbeerlijk en legitiem.” Op de webstek van ‘Act for Climate Justice’ is geen adres te vinden waar de organisatie te vinden is maar de url werd geregistreerd door de vzw Les amis du Réseau ADES in Sint-Joost-Ten-Node.

Bij de bestuurders van de vzw vinden we o.a. Edith Wustefeld terug. Zij is ook actief bij Geneeskunde voor de Derde Wereld (zie hoger) maar treedt vooral naar buiten als woord- en actievoerster van de beweging ‘TIPP Game Over’.

Het TIPP (voluit Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag) gaat over het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De linkerzijde en ook de klimaatactivisten verzetten zich tegen dit verdrag.

Een andere dame in de vzw ADES is Clarisse van Tichelen; zij is eveneens bestuurslid bij ‘Tout autre chose’, en dat is de Franstalige tegenhanger van ‘Hart boven Hard’. De grote verdediger van de ‘cyberaanval’ aan Nederlandstalige kant is ene Arno Kempynck. Hij dook op in meerdere televisieprogramma’s om de actie te rechtvaardigen. Kempynck is de betaalde actievoerder van Hart boven Hard, betaald met subsidies van Sven Gatz (collega van Schauvliege), maar vooral betaald met uw en mijn belastinggeld. Nu, het zou fout zijn om te beweren dat Hart boven Hard achter de ‘cyberaanval’ zit, maar het is wel hun werknemer. Zou die echt die actie opgezet hebben na zijn werkuren?

Zijdelings kan ik melden dat Arno Kempynck de kleinzoon is van Paul Kempynck, de oprichter van Marnixring Veurne. Soms valt de appel wel heel ver van de boom…

Groen pestgedrag

Op scholen, in bedrijven en bij de overheid worden campagnes georganiseerd tegen pesten. In mei vorig jaar werd ook nog eens een strenge Europese richtlijn van kracht (de GDPR) met betrekking tot uw privacy. Eén ongewenste mail in uw berichtenbox, en er wordt gedreigd met boetes. Alle bedrijven, verenigingen en de overheid hebben verleden jaar grote inspanningen geleverd om te voldoen aan die GDPR-richtlijnen.

Dat alles vormde voor ‘Act for Climate Justice’ blijkbaar geen probleem. Maar de actie van ‘Act for Climate Justice’ heeft een omgekeerd effect gehad bij het grote publiek. De site ‘wakeupyourministers.be’ werd verleden week offline gehaald. En Arno Kempynck haalde zijn eigen gsm-nummer van de site van Hart boven Hard.

En Kempynck werd duidelijk gemaakt dat niet elke groene klimaatactivist even gelukkig was met de pestactie (maar de reacties kwamen er pas nadat Joke Schauvliege gebroken was onder de stortvloed).

Nu is het wachten of Joke Schauvliege en de drie andere ministers de moed hebben om klacht neer te leggen. Ze hebben alle kans om de rechtszaak te winnen, en bovendien hebben ze de morele steun van de openbare opinie.

Kaping?

Zijn de klimaatbetogingen gekaapt door extreemlinks, zoals Wouter Beke beweerde? Van een kaping is geen sprake. De beweging is altijd al in handen geweest van extreemlinks. Climate Express vzw heeft rechtstreekse bindingen met de PVDA, Climaxi vzw heeft bindingen met Groen, PVDA en linkse organisaties.

De kaping waar Beke naar verwijst, is niet vandaag gebeurd; ze is al jaren geleden in gang gezet. Veel van de organsities die nu actief zijn rond het klimaat, vinden hun oorsprong in de jaren tachtig, eerst met de rakettenkwestie, en daarna met het antiracisme.

En nog iets, dat ik graag zou meegeven aan de heer Wouter Beke: de webstek van ‘Hartbovenhart.be’ is geregistreerd door de vzw Samen. Die vzw is gevestigd in de Haachtsesteenweg 579 in Schaarbeek. Dat adres zullen Beke, Crevits en Schauvliege wel kennen. Want op hetzelfde adres is de hoofdzetel van de CM gevestigd, het nationaal secretariaat van ACV-Nationaal, en heel de zuil van… Beweging.net.

Op zondag 24 mei wordt opnieuw betoogd, nu in Gent. De organisatie is in handen van Greenpeace en een rist linkse milieuverenigingen uit Gent. We zijn benieuwd of Beke zijn leden gaat oproepen niet deel te nemen aan de door-links-gekaapte klimaatbetoging. Maar terwijl we de zin typen, kennen we het antwoord al…