Saïd Aberkan is “hoofd-islamconsulent”. Hij is verantwoordelijk voor de ‘deradicalisering’ van islamitische terroristen in onze gevangenissen. Hij ziet er geen graten in IS-moordenaars naar België te laten komen. Hij vindt dat onze gevangenissen perfect in staat zijn hen op te vangen en te deradicaliseren. “We boeken succes met onze aanpak, dus waarom zouden we hen niet hier opsluiten?”

We hebben zulke ongefundeerde beweringen nog gehoord. Toen men in België beweerde dat Dutroux ‘geherintegreerd’ kon worden in de samenleving, waarna hij een reeks ontvoeringen, verkrachtingen en vier moorden pleegde. Toen men pedofielen ‘genezen’ verklaarde, waarna die nog tientallen kinderen misbruikten. Toen in de VS psychiaters met ronkende titels en diploma’s van beroemde universiteiten beweerden dat zij seriemoordenaars ‘behandeld” en “genezen’ hadden, waarna die een reeks gruwelijke moorden pleegden.

Eén beruchte seriemoordenaar, Ed Kemper, reed zelfs naar de laatste sessie met zijn psychiater met in de koffer van zijn auto het afgehakte hoofd van een meisje dat hij had vermoord. De psychiater merkte niets en verklaarde dat hij ‘genezen’ was. Later pleegde Kemper nog vijf moorden.

Psychiaters makkelijk misleid

In zijn briljante essay “De acht hoofdzonden van de beschaafde mensheid” haalde de beroemde zoöloog Konrad Lorenz het nog ergere geval aan van een moordenaar in de VS die als ontoerekeningsvatbaar werd beschouwd. Hij onderging een psychiatrische therapie, werd genezen verklaard en pleegde kort daarop een vrijwel identieke moord. Dat scenario herhaalde zich vier keer. Pas toen besloot men hem blijvend te interneren.

Als criminelen en psychopaten zo gemakkelijk professionele psychiaters kunnen misleiden, wat moeten we dan denken van de stoutmoedige verklaringen van Saïd Aberkan? Hij is niet eens psychiater of psycholoog. Hij is imam en vertaler en tolk. Hij is inzake zo’n kwesties even onbevoegd als een beenhouwer inzake hersenchirurgie. Máár, hij is een moslim. Dat maakt alles goed, zeker?