Onderzoekers van de UAntwerpen en de VUB hebben een onderzoek uitgevoerd naar de afkomst en de motivaties van de klimaatspijbelaars. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 66 procent meisjes zijn en 34 procent jongens. Dat op zich is opmerkelijk, want in het algemeen komen vrouwen minder gemakkelijk op straat.

Ook naar mogelijk stemgedrag werd gepolst. Zo antwoordde 57 procent van de klimaatspijbelaars dat ze op Groen zouden stemmen, en de PVDA zou kunnen rekenen op 9 procent.

Die resultaten hoeven niet te verbazen. Beide partijen tonen zich om ter groenst. Peter Mertens zwijgt zedig over Venezuela, al weet iedereen dat dat land het grote voorbeeld is van het economische programma van de PVDA. We weten wat ons te wachten staat als de maoïsten aan de macht komen. Maar welke leerkracht aardrijkskunde of economie durft dát in de les duidelijk maken?

Klimaatplan gaat al ver

Minder logisch is dat 12 procent van de ondervraagden verklaart niet te weten op welke partij te stemmen. Dat is een behoorlijke groot aantal voor een groep waarvan je mag denken dat die ecologisch bewust is.

Zou Anuna het verregaande Energieplan van toenmalig minister Bart Tommelein (Open Vld) ooit gelezen hebben? Zouden Anuna en haar aanhangers beseffen wat de Vlaamse regering (de volgende) allemaal gaat realiseren volgens dat plan? Dat plan – in juli 2018 goedgekeurd – gaat behoorlijk ver, maar blijkbaar gaat het voor Anuna niet ver genoeg en duurt het allemaal te lang. Nochtans is het aandeel van energie uit windmolens sinds 2005 verviervoudigd. In Vlaanderen staan al zo’n 400 grote windmolens (die op zee niet meegerekend). De komende tien jaar moeten er volgens plan 200 bijkomen.

Ik denk dat de sympathiek ogende Anuna iets te ver is gegaan naar de zin van het grote publiek én de bedrijfsleiders, nu ze de vakbonden heeft opgeroepen om te staken op 15 maart. Natuurlijk is iedereen voor een propere wereld en mogen of moeten we aandacht hebben voor klimaatwijzigingen. Maar het debat dreigt te ontsporen op een manier die niet meer proper is.