Dat de politiek vandaag – ook in het buitenland – onder druk staat van drukkingsgroepen, is een feit. En zeker als er verkiezingen in het verschiet liggen, is men daar bijzonder gevoelig voor. Experten allerhande komen de politiek de les lezen en ronkende studies voorhouden, zelfs als ze vaak weinig concreets voorstellen, laat staan dat ze het prijskaartje van hun voorstellen becijferd hebben.

De ‘klimaatwet’ van de proffen, die door Groen werd omgezet in een voorstel van bijzondere wet, is daar een sprekend voorbeeld van. Maar ook voorstellen van ministers worden voortaan eerder doorgesluisd naar experten om dan tot nieuwe ‘richtlijnen’ te komen. Het normale parlementaire studiewerk wordt klaarblijkelijk vlotjes opzijgezet voor beschouwingen van onverkozen betweters.

(Lees verder onder de tweet)

Rik Torfs zei het zo in een van zijn treffende tweets: “Anuna De Wever zal klimaatvoorstellen van de minister door expertengroep van Vlaams Bouwmeester laten beoordelen. Dan toch liever gewoon democratie.” En ook nog: “De Vlaamse Bouwmeester predikt op Canvas hoe wij moeten leven. De religieuze uitzendingen zijn terug.” Ja, het wordt tijd dat de verkozenen des volks snel weer de taak opnemen waarvoor ze door de burgers zijn gedelegeerd. Drukkingsgroepen en experten moeten zeker hun rol kunnen spelen. Maar ieder moet wel zijn plaats kennen. En op zijn beurt spreken.