U hebt nog een column te goed over de gedeeltelijke greep naar de macht van de Nederlandse staat bij Air France-KLM, maar op de valreep verscheen een vrij sensationele enquête over de kosten van de hysterische klimaatplannen.

De Telegraaf gooide er de grote middelen tegenaan en vroeg onderzoeksbureau Ipsos de stemming van de Nederlandse burgers te peilen over de te nemen maatregelen en de verwachte kosten. Nederland is natuurlijk ook murw geslagen met alle apocalyptische voorspellingen over de ondergang van de planeet. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is er dankzij dat mediaoffensief van overtuigd dat de zorgen over het klimaat terecht zijn, maar al bij al blijven de Nederlanders er wel nuchter bij.

Hier nog geen onderwijsmisdadigers die kleuters en leerlingen van de lagere school verplichten aan klimaatbetogingen deel te nemen in de traditie waarmee de nazi’s en de communisten indertijd kinderen hersenspoelden. Een “Belgische” aasgier als de misdadig-linkse Tine Hens, die de meningsvrijheid wil afschaffen voor klimaatsceptici, is hier ook nog niet verschenen.

Nederlanders willen niet betalen

Dat moest even van de lever. Dan nu de resultaten. Klimaatmaatregelen zijn uitstekend, maar wie moet daarvoor opdraaien? Wat dacht u? Het clicheetje van de zuinige Hollander klopt nog altijd. Vier op de tien Nederlanders wil geen eurocent neertellen. Drie op de tien zucht er eens bij en is bereid maximum een tientje per maand te lammeren, of 120 euro per jaar. De resterende drie Nederlanders willen wel wat ruimer de knip opentrekken, maar die stemmen allemaal voor kaviaarlinkse bourgeoispartijen als GroenLinks, PvdA en D66. Dat zijn de partijen van de ambtenarij, het gerecht en het onderwijs, waar de mensen geen angst hebben voor de economische gevolgen, want zij blijven toch op hun stoel zitten.

Zelfs bij het radicaal-linkse SP – die voorlopig nog altijd een gedeeltelijke arbeidersbasis bezit – wil de helft van de kiezers geen cent betalen voor klimaatmaatregelen. Wie moet dan voor de kosten opdraaien? Daarover zijn de Nederlanders vrij eensgezind: de ondernemingen, afhankelijk van de hoeveelheid CO₂ die ze uitstoten. Dat wijsvingertje naar de bedrijven is te begrijpen. Zelfs een rechtste krant als De Telegraaf toetert al een poos dat de Nederlandse ondernemingen al jaren maximale winsten oppotten, terwijl de werknemers nauwelijks een euro meer in hun loonzakje vinden. Over de werkgelegenheid die in gevaar komt, maken de Nederlanders zich weinig zorgen.

Minachting voor de kiezers

Het onderzoeksbureau heeft de Nederlanders ook gevraagd waarom zij wantrouwig staan tegenover die maatregelen. Een eerste reden is de minachting voor de kiezers. De partijen en zeker die van de meerderheid hebben bijna allemaal discreet gezwegen over de verregaande plannen bij de verkiezingen. Maar toch heeft de verantwoordelijke klimaatminister (een liberaal) onmiddellijk na de regeringsvorming in sneltreintempo opdracht gegeven aan buitenparlementaire commissies om zo radicaal mogelijke voorstellen te formuleren.

Die zogenaamde klimaattafels hebben vervolgens verhinderd dat er één klimaatsceptische deelnemer zijn mening zou geven. Tezelfdertijd vernam Nederland hoe de grootste schreeuwers zich gedroegen (vergelijk het met Manhattan-wicht De Wever). De politiek leider van D66 woont bijna in het vliegtuig. Het baasje van GroenLinks stookt met een vervuilende houtkachel. De voorzitter van de klimaattafels bezit een enorm domein met verwarmd zwembad.

Woedend zijn de Nederlanders ook omdat al die deugdmensen niet toestonden dat een vertegenwoordiger van de nucleaire sector mee vergaderde, en tijdens hun zogenaamd overleg absoluut weigerden om zelfs maar even het woord nucleair uit te spreken. Uit de enquête blijkt dat heel Nederland eist dat de mogelijkheden van kernenergie ernstig onderzocht worden. Zelfs bij de GroenLinksers is er een tweederdemeerderheid voor het investeren in deze vorm van schone energie. Bij D66 (“kernenergie is geen optie” volgens de politiek leider) gaat zeggen en schrijven 10 procent akkoord met het officiële standpunt. 90 procent van de links-liberalen ziet nucleaire energie wel zitten. Besluit: er is geen draagvlak in Nederland voor de klimaatgekken die de burgers willen uitpersen voor hun utopie. Zou het in Vlaanderen anders zijn?