Cultuurwetenschapper Ico Maly mocht vorige week in “De Afspraak” nog eens aan de alarmbel komen trekken. Er waait een dictatoriale wind door onze samenleving, zo blijkt. Wie beter kijkt, merkt al gauw dat links een steeds nauwere definitie van het begrip democratie hanteert. Zodoende worden in het debat aldoor meer rechtse stemmen geëlimineerd.

Bij de VRT maken ze zich druk over de oprukkende radicalisering onder jongeren. Zowel in “De Zevende Dag” als bij “De Afspraak” werd een loopje genomen met de waarheid. Twee keer werd de radicalisering grotendeels toegeschreven aan de opmars van rechtse bewegingen. Dat uit alle cijfers blijkt – ook in het buitenland – dat radicalisering bijna uitsluitend gebeurt binnen islamitische kringen, telt blijkbaar niet.

Laster tegen Pro Flandria

Cultuurwetenschapper Ico Maly zat vorige donderdag aan tafel bij “De Afspraak”. Daar mocht hij de wereld opnieuw verblijden met zijn diepgaande inzichten. Maly kennen we van de interculturele drukkingsgroep KifKif en hij doctoreerde aan de Universiteit Tilburg bij de marxist Jan Blommaert. Zijn proefschrift verscheen in 2012 in boekvorm: “N-VA: analyse van een politieke ideologie.” Welke meerwaarde leverde zijn doctoraat? Maly ging, onder een valse identiteit, het sociale netwerk van talloze Vlaamse opiniemakers die zich rechts van het midden bevinden, in kaart brengen. Het besluit was zonneklaar. Een nieuwe voorhoede – aangestuurd door de N-VA van Bart de Wever – staat klaar om een antidemocratische revolutie te ontketenen.

Doorheen de tijd verlegde Maly zijn terrein. Niet alleen het zogenaamd ondemocratische netwerk rond de N-VA werd in kaart gebracht, maar heel ‘nieuw-rechts’ werd in zijn jongste boek onder de loep genomen. Zijn conclusie is weinig origineel. Zowat iedereen die zich rechts van het midden bevindt, helpt volgens Maly mee een fascistisch Vlaanderen tot stand te brengen. Neem nu het Vlaamsgezinde netwerk Pro Flandria. Daarover lezen we in het doctoraat van Maly dat het “staat voor een radicaal, extreemrechts, conservatief en Vlaams-nationalistisch discours. Het project waar Pro Flandria voor staat, is een onversneden antiverlichtingsproject”.

Oorspronkelijk werd het begrip ‘extreemrechts’ in de politieke wetenschappen gebruikt voor politieke partijen of bewegingen die de democratie omver willen werpen en hiervoor geweld gebruiken. Voor iedereen is het duidelijk dat ‘extreemrechts’ in Europa nauwelijks tot niet bestaat, op wat groupuscules na. Toch mocht Maly zijn laster als een grijsgedraaide plaat in “De Afspraak” nog eens komen afspelen. De jeugd radicaliseert en neonazisme blijkt volgens Maly schering en inslag te zijn in de scholen. Van Dries van Langenhove over Thierry Baudet tot Jean-Marie Dedecker, volgens de doctor in de cultuurwetenschappen zijn dat stuk voor stuk mensen die antidemocratisch ingesteld zijn.

Iedereen dictator

De truc die Maly al jaren hanteert is doorzichtig. Wat neomarxistische denkers doen, is de definitie van het begrip ‘democratie’ verder versmallen. Stukje bij beetje wordt een steeds linksere invulling gegeven aan het woord ‘democratie’, waardoor automatisch almaar grotere groepen intellectuelen en politici buiten de democratische orde vallen. In de autistische wereld van Ico Maly zijn niet alleen neonazi’s antidemocratisch ingesteld. Ook conservatieve liberalen, conservatieven en rechtse nationalisten worden in het amalgaam van de ‘antidemocratie’ gestopt.

Het grote probleem is, dat stilaan niemand bij de massamedia uitgenodigd wordt die de onnozelheden van Ico Maly en consorten nog van antwoord kan dienen. Jean-Marie Dedecker kon immers niet voluit gaan tijdens het debat. Anders zou hij het bij “De Afspraak” voor Dries van Langenhove en het Vlaams Belang moeten opnemen, wat hem als onafhankelijke kandidaat bij N-VA slecht zou uitkomen. Dedecker moest bijgevolg, omwille van electorale redenen, ieder woord wikken en wegen. Phara de Aguirre wist dat als presentatrice maar al te goed. Opmerkelijk is dat het debiteren van feiten tegenwoordig verboden is. Dedecker wees er bijvoorbeeld op dat Pim Fortuyn – die volgens Maly, net als Dedecker zelf overigens, geen democraat was – vermoord werd door een geradicaliseerde ecologist. Dat deed de andere sprekers aan tafel steigeren. Waarom? Was Volkert van der Graaf soms geen geradicaliseerde dierenrechtenactivist? Het narratief bij “De Afspraak” was duidelijk: het begrip ‘radicalisering’ moest en zou uitsluitend gelinkt mogen worden aan de politieke rechterzijde.

Zeverende dag

Exact hetzelfde fenomeen zondag bij ‘De Zevende Dag’, tijdens een debat over radicalisering op school. Daar moest Cedric Cornelissen, student psychologie en districtsraadslid in Antwerpen namens het Vlaams Belang, schaken op drie borden tegelijk. De VRT nodigde niet alleen een groene studente uit, maar had met historicus Koen Aerts een nieuwe Ico Maly als ‘neutrale’ expert aan de gesprekstafel gezet. Fijntjes werd bij de inleiding erop gewezen dat Aerts zich bezighoudt met onderzoek naar de collaboratie. Nog voor het debat goed en wel was begonnen, was krek dezelfde suggestie als bij “De Afspraak” wederom gewekt. De Vlaamse jeugd radicaliseert en transformeert stilaan in een horde nazi’s.

Wij herinneren ons aan de Universiteit Antwerpen een docent, Pieter Maeseele. Deze communicatiewetenschapper bestond het om in een semester, bestaande uit elf lessen, er zeven te besteden aan mediastromingen en communicatietheorieën die marxistisch geïnspireerd waren. Maar wie vandaag opmerkt dat aan onze universiteiten een linkse indoctrinatie plaatsvindt, wordt neergezet als een complotdenker. Ziehier de trukken van de foor die links hanteert in het debat. Wie het cultuurmarxisme van antwoord dient, is ofwel antidemocratisch ingesteld ofwel een complotdenker, en idealiter beide.