In 2016 heeft Hongarije als enig Europees land een instelling opgericht voor hulp aan vervolgde christenen ‘in het Midden-Oosten en Europa’. In Europa, inderdaad. Toen al bleek uit dat 88 procent van de christenen in Duitse asielcentra het slachtoffer was van vervolging door de moslims. Dat ging onder andere om doodsbedreigingen, fysiek geweld en seksuele aanrandingen.

Er was toen in heel Duitsland niet één asielcentrum waar christenen niet met zulke vervolgingen geconfronteerd werden. En intussen heeft die antichristelijke haat zich ook in de brede samenleving buiten de asielcentra verspreid, zoals blijkt uit verschillende rapporten uit 2018, waarin ook antichristelijke discriminaties worden aangeklaagd in universiteiten, ziekenhuizen en bij het toekennen van asielaanvragen, naast natuurlijk ook vandalisme tegen kerken en christelijke symbolen. Ook het aantal beperkingen van de vrijheid van meningsuiting van christenen is enorm toegenomen. En in die gevallen zijn de daders natuurlijk “seculiere” overheden, geen moslims. Zie bijvoorbeeld de webstek van “Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe”.