Naar jaarlijkse gewoonte pakt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds uit met nieuwe cijfers over de ziekteverzekering. De plaats ontbreekt om hier alle cijfers te publiceren, maar enkele verschillen springen meteen in het oog. 

De nieuwe cijfers voor 2018 bevestigen de meeruitgaven voor Wallonië: de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming bedragen 2.268,38 euro, in Wallonië is dat gemiddeld een 2.382,76 euro per hoofd. Niemand kan het verklaren, maar een Waal kost dus gemiddeld 114,39 euro per persoon meer dan een Vlaming. En dat is zelfs een stijging van 10 procent tegenover 2017.

Tweede opvallend verschil: het verschil in aantal uitkeringsdagen. Waar dat tussen Vlaanderen en Wallonië tien jaren geleden nog 2,5 dagen bedroeg, is dit intussen opgelopen tot 6,1 dagen méér uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per Waalse titularis, of 27,9 % méér!

En tenslotte: het aantal personen met voorkeurregeling loopt intussen verder op bij alle ziekenfondsen: 15,3 procent in Vlaanderen, 21,2 procent in Wallonië en 32,2 procent (!) in Brussel.

Di Rupo wil niet dat er geraakt wordt aan de sociale zekerheid. Vlaanderen mag/moet blijven afdokken. Beke en Rutten zwijgen. Zij zijn akkoord met Di Rupo dat de hardwerkende Vlaming mag blijven betalen.