Politici en media breken zich het hoofd over het succes van het Vlaams Belang. Laat me enkel dit voorbeeld geven uit het dagelijks leven…

We zijn met de redactie van ’t Pallieterke ingeschreven op de digitale nieuwsbrief van de Vlaamse regering. In die elektronische nieuwsbrief worden de beslissingen meegedeeld die op de wekelijkse ministerraad werden genomen. Die elektronische nieuwsbrief wordt in de loop van iedere vrijdag – meestal in de namiddag – verzonden naar de belangstellenden. Overigens, elke burger kan zich gratis laten registreren om de nieuwsbrief toe te krijgen. Al moet ik u verwittigen: het gaat meestal over nogal droge en saaie materie.

Vorige vrijdag belandde zoals elke vrijdag de nieuwsbrief netjes in onze mailbox. Met als onderwerpen: de samenwerkingsovereenkomst met vzw Herita, de meerjarenpremieovereenkomst open erfgoedsites, de organisatie van de World Choir Games, de organisatie van het WK wielrennen, het beheersreglement VITO, het wijzigingsbesluit deeltijds kunstonderwijs, enzovoort. De lijst is lang, te lang om hier in detail op te sommen.

Er is echter een hemelgrote MAAR. Eén besluit van de ministerraad van 24 mei werd NIET opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief, namelijk ‘de beheersovereenkomst Centrum Islamonderwijs vzw’.

Dit ministrieel besluit, op voorstel van Hilde Crevits, van de Vlaamse regering werd, in een aparte nieuwsbrief verzonden op zondag 26 mei, om 15u47. Inderdaad, amper een kwartiertje voor het sluiten van de stemlokalen. Mogen we dat op zijn minst héél eigenaardig vinden?

Zou het kunnen dat Crevits en haar medeministers beseften dat beslissingen over islamonderwijs heel gevoelig liggen bij het kiespubliek? Blijkbaar werd het opportuun geacht die beslissing van de ministerraad pas openbaar te maken op zondag, vlak voor het sluiten van de kiesbureaus. Zo konden moeilijke vragen over die beheersovereenkomst vermeden worden.

Is dat toeval? Natuurlijk niet, al zullen alle Vlaamse regeringspartijen dat ontkennen.

Wie zoekt naar een verklaring van de overwinning van het Vlaams Belang, moet maar eens denken aan deze manipulatie van de bevolking door de Vlaamse regering. Dit is slechts één voorbeeld van “hoe hou ik ze dom”, zoals minister Crevits wel gedacht zal hebben. Maar dit ene voorbeeld verklaart veel meer dan de blabla van 100 sociologen en policologen samen.