Het herdoen van de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen heeft Johan Sauwens bevestigd als plaatselijk kopman van CD&V. De uitslag bewijst eens te meer hoe verschillend verkiezingen op gemeentelijk vlak en op nationaal vlak kunnen zijn. En, de vrees en de verwachting dat Sauwens een beetje zou gestraft worden omwille van het feit dat hij nieuwe verkiezingen had geëist, bleef uit. Laat het een les zijn voor alle partijen die twijfelen om de stekker uit een regering te halen uit schrik door de kiezer afgestraft te worden.

We schreven hier dat de verkiezingen in Bilzen niet alleen van plaatselijk belang zijn. Wat we onthouden uit deze herkansing? Wel, het Vlaams Belang is er groter geworden dan de N-VA. Ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, verliest de partij de helft van haar zetels, van zes naar drie. Maar in 2012 had de partij nog 10 zetels. Dat dit resultaat in het hoofdkwartier van de N-VA op een koude steen is gevallen, hoef ik u niet te vertellen.

En dan is er nog de eedaflegging van de nieuwe parlementsleden in de Kamer. Ik ben benieuwd hoe de parlementsleden gaan reageren wanneer Dries Van Langenhove de eed zal afleggen. Gaan de verkozenen van PS, Ecolo, enzovoort, de zaal verlaten? Normaliter krijgt elk parlementslid een beleefdheidsapplaus van de collega’s. Gaat dit nu ook gebeuren bij Van Langenhove? De Franstaligen zullen die elementaire beleefdheid niet kunnen opbrengen. Vraag is, gaan de Vlaamse parlementsleden van sp.a, Groen, Open Vld en CD&V dat wel kunnen?

En waar vooral naar gekeken zal worden: hoe hard gaan de handen op elkaar (of niet) bij de parlementsleden van N-VA? Niet applaudisseren zet de N-VA in het hoekje van de POCO’s (en daar wil de partij niet terechtkomen), maar wél applaudisseren zet haar in het hoekje van Vlaams Belang (waarmee de partij dan ook weer niet geassocieerd wil worden).

Eén zaak staat vast. Telkens Dries in de Kamer de lift neemt, zal hij dat niet doen in gezelschap van een PS’er. De PS’ers weigeren al sinds Zwarte Zondag om in een lift te stappen waar al een VB’er in staat. Ze wachten liever op een volgende lift, zonder een ‘fascist’ aan boord. De schutskring gaat heel ver.