De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Zij laat toe om tellingen uit te voeren op verschillende statistische variabelen.

Zo zijn er het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoersmiddelen en de bestemmingen en plaatsen. Het gaat dus om een erg waardevolle gegevensbank. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze parlementsleden regelmatig vragen stellen over de informatie uit deze databank. Zo wilde Barbara Pas (Vlaams Belang) in maart 2019 van de bevoegde minister weten hoeveel brandstichtingen werden vastgesteld in en van voertuigen in België.

999 versus 171 keer

Beschadiging van een auto wordt volgens de ANG als volgt gedefinieerd: “De opzettelijke beschadiging, vernieling of brandstichting van een auto (personenauto, vrachtwagen, bus,…), op eender welke plaats.” De gegevens van de ANG zijn erg verrassend: in 2017 waren er in België 1.262 opzettelijke brandstichtingen van voertuigen. Belangrijk element: in Vlaanderen waren er dat jaar veel meer voertuigen dan in Wallonië. In Vlaanderen waren er immers 3,5 miljoen voertuigen, in Wallonië slechts 1,8 miljoen.

Toch waren er dat jaar slechts 171 opzettelijke brandstichtingen in Vlaanderen. In Wallonië waren er in 2017 liefst 999 brandstichtingen. In het Brussels Gewest 92. Als we rekening houden met het beperkte aantal voertuigen in Wallonië dan steken de Walen ruim tien keer meer hun eigen voertuig in brand in vergelijking met de Vlaming. Dat fenomeen bestond overigens al de vorige jaren. Met betrekking tot het type voertuig, meer bepaald of het een privévoertuig of een voertuig van overheidsdiensten betreft, is de informatie niet aanwezig in de databank. Rest de vraag waarom onze Waalse vrienden zo vaak hun eigen voertuig in brand steken. Iemand suggereerde me dat het misschien om oplichting van de verzekering zou kunnen gaan, maar dat kan ik uiteraard moeilijk geloven.