Het gekende videoplatform YouTube heeft het kanaal van de Duits-Egyptische islamcriticus Hamed Abdel-Samad geblokkeerd. Zwicht YouTube voor politiek correcte druk? Gaat YouTube door de knieën voor de islambedreiging? Wie zal het zeggen?

Feit is in elk geval dat Hamed Abdel-Samad het niet gemakkelijk heeft gehad. Deze zoon van een soennitische imam werd in zijn jeugdjaren lid van de Moslimbroederschap en zou zich pas later van die radicale organisatie losmaken. De breuk was volledig, want hij liet de islam helemaal los. Hij waarschuwde in zijn boeken voor de opkomst van de (radicale) islam en hij onderstreept de parallellen met het fascisme. Hij is een bekende politicoloog in Duitsland.

Voldoende allemaal voor levensbedreigende waarschuwingen aan zijn adres. Zo riep de radicaalislamitische groepering Gama’a al-Islamiyya in 2013 op om hem te vermoorden.

Georganiseerde campagne?

Op zijn YouTubekanaal “Hamed TV” interviewde Hamed Abdel-Samad andere wetenschappers en prominenten over thema’s als secularisering, islam, Verlichting of minderheden in de Arabische ruimte. Over die thema’s publiceerde hij zelf heel veel. Zijn YouTubekanaal had 126.000 volgers, maar werd niettemin zonder voorafgaandelijke verwittiging door YouTube geblokkeerd. Ja, er waren de tientallen bedreigingen vanuit moslimhoek. Waaruit hij de conclusie trekt dat een “georganiseerde campagne natuurlijk niet helemaal uit te sluiten valt”.

Nadat Hamed Abdel-Samad ermee dreigde een rechtszaak aan te spannen, maar vooral na protest van zijn kijkers, haalde YouTube bakzeil en werd “Hamed TV” gedeblokkeerd. Maar het is een les voor alle islamcritici. Wie te kritisch is, wordt door YouTube, Facebook, Twitter, enzovoort, monddood gemaakt.