Défi-voorzitter Olivier Maingain wordt “verbindingsofficier” tussen Brussel en Wallonië. Het is een postje dat speciaal voor hem in het leven werd geroepen. De kritiek van Vlaamse en Franstalige kant op deze aanstelling kwam snel. De vrees voor een soort van een anti-Vlaams orgaan dat uit de benoeming voorkomt, moet echter niet overdreven worden. De banden tussen Brussel en Wallonië zijn steeds losser. En Maingain is aan het einde van zijn loopbaan.

“Verbindingsofficier”. Die in essentie militaire term werd door de zeer linkse Brusselse regering van socialisten, groenen, Open Vld en Défi (het voormalige FDF) bedacht voor een nieuwe functie die Défi-voorzitter Olivier Maingain zou gaan opnemen. Het komt er concreet op neer dat hij de banden moet aanhalen tussen het Brussels en het Waals Gewest, en de Franse Gemeenschap.

Niemand wist iets over die functie, en tijdens de bekendmaking van het Brusselse regeerakkoord werd er ook niets over gezegd. De aanstelling zou volgens minister-president Rudi Vervoort (PS) nog niet definitief zijn, maar dat belette niet dat er al veel kritiek kwam op die functie van “verbindingsofficier”. Zowel de Vlaamse als de Franstalige oppositie schoot met scherp.

Postjes

Zij het om uiteenlopende redenen. De MR, opnieuw voor vijf jaar in de Brusselse oppositie, heeft het niet begrepen op de oude politieke cultuur waarbij nieuwe postjes worden gecreëerd. Dat de functie Olivier Maingain toekomt, zou geen toeval zijn. Hij stopt weldra, na 23 jaar als partijvoorzitter, en moet blijkbaar een nieuwe bezigheid hebben.

Bij de Vlaamse partijen – N-VA, Vlaams Belang, CD&V – begrijpt met niet dat deze rabiate Vlamingenhater zo’n functie krijgt. Het is de oude FDF-droom die de man blijkbaar wenst te realiseren: een hechte francofone Waals-Brusselse band tegen de ‘fascisten’ uit Vlaanderen. Dat Francofonië was de fata morgana van Maingains voorgangers bij het FDF, zoals Lucien Outers en André Lagasse. Is de functie van “verbindingsofficier” geen voorafname van een fusie tussen Wallonië, de Franse Gemeenschap en Brussel? Wallobrux dus? Of komt er straks geen nieuw anti-Vlaams orgaan?

Grenzen

Dat daarmee de grenzen van de wettelijkheid worden opgezocht, zal niemand verbazen. Olivier Maingain flirt altijd met de constitutionele limieten. In zijn gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt de bediening van de Nederlandstaligen altijd tot een minimum beperkt.

Zal de “verbindingsofficier” de Vlaams-Franstalige verhoudingen verder oppoken? Zal hij keet schoppen in de Vlaamse Rand rond Brussel? Het zou straf zijn als de Vlaamse partijen in de Brusselse regering aan dat plannetje meewerken.

In elk geval is waakzaamheid geboden, maar is er ook geen reden tot ongerustheid. In Vlaanderen mispakt men zich wel eens aan het francofone vocabularium dat Walen en Brusselaars één front moeten vormen. De relatie tussen Walen en Brusselaars is al jaren aan het verslechteren. Meer en meer Walen willen lossere banden met Brussel. De pleidooien van een aantal Waalse PS’ers (Collignon, Dermagne, Marcourt) maar ook van Waals MR-minister Jean-Luc Crucke zijn duidelijk. De Franse Gemeenschap moet ontmanteld worden en Wallonië moet bevoegd worden voor onderwijs en cultuur.

Dat is voor het FDF altijd een nachtmerrie geweest, en het is voor Défi niet anders. Vandaar dat de functie van “verbindingsofficier” wellicht in het leven is geroepen om die ontmanteling van de Franse Gemeenschap tegen te gaan. Al lijkt dat proces onafwendbaar. En Olivier Maingain lijkt zijn eigen irrelevantie aan te tonen. Straks vertrekt hij dus als Défi-voorzitter. Zijn enige verdienste is dat hij zijn partij meermaals in de Brusselse regering heeft gekregen. Dat is het dan zowat. Want de electorale realiteit heeft aangetoond dat er een kloof is tussen Brussel en Namen. Maingain probeerde zijn Défi meermaals in Wallonië te verankeren, en dat is steevast mislukt.