Duitse worsten, wie vindt die niet lekker? Duitsland wordt vaak geassocieerd met bier en worsten. Het zal dus niet verwonderen dat de beslissing van twee Kindergarten in Leipzig om de kinderen voortaan geen varkensvlees meer voor te schotelen, voor veel commotie zorgt.

Twee kinderopvangplaatsen in de Saksische stad Leipzig hebben recentelijk besloten om hun 300 kindjes geen varkensvlees meer aan te bieden. Zelfs pralines waarin varkensvet werd verwerkt, worden niet meer ter beschikking gesteld.

Twee moslimkinderen…

In een brief wordt de maatregel als volgt verklaard: “Uit respect voor een wereld in beweging zal vanaf 15 juli alleen nog voedsel zonder varkensvlees worden aangeboden.” Concreet gaat het in deze “wereld in beweging” om… twee moslimkinderen.

Een van de verantwoordelijken van de Kindergarten heeft het over het ‘welzijn’ van de kinderen: “Zelfs als het maar gaat om één familie die vanuit religieuze overwegingen vindt dat het welzijn van haar kind wordt aangetast door het vlees van het onreine varken, moet ik deze nieuwe maatregel invoeren en toepassen.” Als ‘Soumission’ kan dit tellen…

Duitsers protesteren

Het verhaal is niet ten einde. Die maatregel om varkensvlees te verbieden en zo islamieten toch maar niet te ergeren, heeft bijzonder talrijke reacties losgemaakt, ook op nationaal vlak. Zelfs in zoverre dat de politie uit voorzorg politiewagens op patrouille stuurde bij de twee kinderopvangplaatsen.

De reacties waren bijzonder talrijk, en wel zo talrijk dat de directeur van de twee instellingen uiteindelijk besloot de nieuwe maatregel tijdelijk op te schorten: “We waren werkelijk overweldigd door de reacties. We zullen de beslissing op de dagorde zetten van de eerste ouderavonden bij de nieuwe opstart van het jaar in augustus.”

Wordt vervolgd.