Myria is het Federaal Migratiecentrum. Sinds 15 maart 2014 vervult het als autonome openbare instelling drie complementaire wettelijke opdrachten: informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen, de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel stimuleren, en waken over de grondrechten van vreemdelingen.

Het laatste rapport van Myria is “Migratie in cijfers en rechten 2019”. In het rapport neemt topman ad interim Koen Dewulf duidelijk stelling: “Vandaag zoekt de overheid doelbewust de grenzen op van de mogelijkheden om het recht op gezinsleven in te perken, wat het belang van de rechtspraak dan weer opdrijft. Toch heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zaken betreffende het recht op gezinsleven een vrij beperkte rechtsmacht, wat Myria betreurt. Bovendien wordt het parlementaire debat nauwelijks gevoed door gedegen en volledig onderzoek naar de evoluties van huwelijken, partnervorming en verblijfsstrategieën en drijven de schaarse debatten op extrapolaties van individuele dossiers of situaties.” Dat is forse kritiek.

Uitbreiding gezinshereniging

In het rapport worden door het ‘onafhankelijke’ Myria nog scherpere – linkse – posities ingenomen. Myria is sinds 2017 partner van UNHCR inzake gezinshereniging van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. “Zij (de vluchtelingen) zouden de mogelijkheid moeten hebben om de aanvraag tot gezinshereniging voor hun familieleden zelf in te dienen in België.” Myria beveelt ook aan de gezinshereniging uit te breiden naar bepaalde familieleden die behoren tot de gezinseenheid en ten laste zijn van de begunstigde van internationale bescherming.

Myria wil ook een wijziging van de wet. “Zowel in het kader van gezinshereniging met een Belg als met een derdelander evalueert DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) de bestaansmiddelen van de persoon in België die de aanvrager wil vervoegen. Myria pleit voor die wetswijziging opdat tegemoetkomingen voor personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen verplicht mee in rekening worden gebracht bij die beoordeling. Zo verkrijgen die personen rechtszekerheid en worden ze niet gediscrimineerd in hun recht op een gezinsleven.”

Vraag tot wetswijziging

Tot slot blijft Myria zich verzetten tegen het principe dat gezinnen met kinderen in detentie kunnen worden geplaatst. Myria drukt erop dat de overheden de bestaande alternatieven sterk moeten verbeteren en ook nieuwe alternatieven moeten ontwikkelen, niet alleen voor gezinnen met kinderen, maar ook voor volwassenen zonder kinderen. Die alternatieven lopen volgens Myria uiteen: regelmatige aanmeldingen, afgifte van identiteitspapieren, financiële garanties, keuze van een garant, toewijzing van een verblijfplaats of gemeenschappelijk wonen.

Dat zijn alle (linkse) politieke standpunten. De vraag om de wet te wijzigen, is daar een zeer duidelijke illustratie van. Myria mag informeren, maar een wetswijziging komt voor zover geweten van de regering (ontwerp) of het parlement (voorstel), niet van een openbare instelling. Misschien moet de volgende federale regering maar eens nadenken over de kerntaken van die instelling.

Vorig artikelBriefje aan Jan Jambon
Volgend artikelTureluurs
Avatar
Thierry Debels (°1968) is een Vlaams non-fictie-auteur over financiële onderwerpen en royalty watcher. Hij is master bedrijfseconomie gespecialiseerd in financiële economie. Hij publiceerde talrijke boeken over het koningshuis en won in 2016 een rechtszaak tegen Vredeseilanden over zijn boek 'Hoe goed is het goede doel'.