Binnen de Waalse regering in wording wordt dezer dagen ruzie gemaakt over FN Herstal. Het wapenbedrijf, dat 100 procent eigendom is van de Waalse overheid, krijgt wat kritiek uit eigen rangen. Let wel, er is nog steeds consensus over dat scoutsjongeren die een Vlaamse Leeuw aan hun kampeertent hangen oneindig veel gevaarlijker zijn dan salafistische Saoedi’s die een middelgrote genocide plannen, maar toch…

Wapens en Wallonië. Het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het eigen ethisch vingertje zouden onze zuiderburen nog geen elastiekje leveren voor een schietlap. In realiteit is er geen dictator ter wereld die geen Waals wapen aan zijn broeksriem heeft hangen. Het is een spagaat die de Waalse overheid vaak in verlegenheid brengt. Het is de eeuwige keuze tussen fatsoen en het opgeven van de laatste export die ze daar nog hebben, met uitzondering van enkele zeer bewonderenswaardige biertjes. Gelukkig zijn spagaten toevallig een van die andere specialiteiten van de Waalse politiek. Iedere keer opnieuw wordt de vis vakkundig verdronken in onderzoeken en commissies.

Niet bedoeling om er mee te schieten

Zo is een Waalse onderzoekscommissie al acht jaar bezig met de vraag of de Saoedi’s ook effectief schieten met de geleverde wapens, wat volgens de wapenfabrikant uitdrukkelijk niet de bedoeling was. Dat hebben de Saoedi’s ook netjes beloofd. En als je die mensen nu al niet meer op hun woord mag geloven? Wie dan wel? Saoedi’s zijn, zoals u weet, zeer vrome mensen en daarom ook een doelwit voor racisme. Het onderzoek richt zich er dus op om na te gaan of Saoedi’s niet geprovoceerd werden tot het uitroeien van half Jemen. In dat geval zou FN Herstal volledig vrijuit gaan.

Een andere onderzoekscommissie concentreert zich al decennia voltijds op het geschokt reageren wanneer blijkt dat FN-wapens betrokken zijn bij één of ander gewapend conflict. Ook dat blijkt niet volgens de afspraken met de fabrikant. De ietwat oudere lezers herinneren zich vast nog de ‘prille democratie’ in Nepal die dringend nood had aan Waalse wapens om zich te beschermen. Dat diezelfde prille democratie aan flarden werd geschoten met diezelfde wapens, was maar een kleine misrekening.

Niet verantwoordelijk

Je kan FN Herstal moeilijk verantwoordelijk maken voor het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden door de koper. Daar stond uitdrukkelijk in dat het schiettuig niet uit de verpakking mocht worden gehaald. En als dat toch zou gebeuren, moest de kurk ten alle tijden op de loop blijven zitten. Dé grote pleitbezorger van deze wapenlevering, was vader Louis Michel. U weet wel, die vrolijke dikkerd met drankneus en de theorie dat skiën in Oostenrijk een grotere bedreiging was voor de wereldvrede dan een kernoorlog met de Sovjetunie. Een mening die toen na wat moeilijk doen ook door Groen werd gedeeld. Toeval of niet. Vandaag is het Ecolo dat moeilijk doet over wapenleveringen aan foute regimes. Het moet zijn dat die mensen daarin gespecialiseerd zijn.

In de compromistekst is alvast opgenomen dat toekomstige klanten in hun aanvraag de potentiële vijand moeten omschrijven als ‘fascist’. In dat geval kan men ethisch gezien niet weigeren om wapens te leveren. In de originele tekst stond overigens ‘Vlaming’ maar dat werd na rijp beraad vervangen door het Zuid-Belgische synoniem ‘fascist’. Kwestie van de federale regeringsvorming niet te zwaar te hypothekeren. In praktijk betekent dit dat Kim Jung Un binnenkort een aantal rijk gevulde kisten krijgt, made in Belgium.

Als toegift aan de PVDA zelfs volgens het principe ‘Twee kopen, één gratis’. Canada, Duitsland en Israël kunnen dan weer op hun kin kloppen. Er zijn nu eenmaal grenzen waar men in Wallonië niet overgaat. Komt een wapenlevering alsnog negatief in de media, zal de schuld doorgegeven worden naar Vlaanderen. “Wij zouden liever ook niks produceren,” zou Di Rupo gezegd hebben, “maar als Vlaanderen moeilijk doet over de transfers? Wat moeten we dan nog doen? Werken?”