In Zweden – het multiculturele paradijs bij uitstek – is sprake van een opmerkelijke stijging van de verkoop van pepperspray, zowat het bekendste zelfverdedigingsinstrument. 

Het bedrijf Plegium dat gespecialiseerd is in de productie en de commercialisering van zelfverdedigingssprays, heeft het in haar bericht over een toenemende stijging van haar verkoop in Zweden over een periode van drie jaar. In de zomermaanden van dit jaar heeft men het dan over een “explosieve stijging”. Een ander bedrijf wordt in de krant “Expressen” geciteerd en heeft het over een stijging van 21 procent van zijn omzet in de maand juli.

In ’t Pallieterke hadden we het al meermaals over het fenomeen van de (groeps)verkrachtingen in Zweden. De zomer van 2019 zorgde voor een bevestiging en zelfs een groei van dit ‘maatschappelijk fenomeen’. In de stad Uppasala (ongeveer 70 kilometer ten noorden van Stockholm) werden tussen 3 en 7 augustus 2019 twee verkrachtingen geregistreerd en twee pogingen tot verkrachting.

“Blijf binnen, voor uw eigen veiligheid”

Zweden hebben bijzonder creatieve oplossingen, zo blijkt. Omdat het de meeste Zweden opgevallen was dat de slachtoffers steevast ‘biologisch Zweedse’ dames zijn, en de daders in meerderheid ‘Zweden-met-een-allochtone-achtergrond’ en de overheid – gekweld door allerlei politiek correcte kwelduivels – er maar niet toe kwam de veiligheidsmaatregelen voldoende aan te scherpen, werden nu de ‘actoren in de verkrachting’ aangesproken.

Het originele van de Zweden zit hierin dat men níét de daders aanpakt – dat zou getuigen van racisme – en hen níét het land uitzet, maar de slachtoffers aanspreekt. Lokale overheden vragen vrouwen om bepaalde parken en straten te vermijden. Om vooral ook niet te laat door de stad te dwalen.

Tegen de Zweedse vrouwen zegt men feitelijk: als de daders niet willen verdwijnen, ga dan zélf weg. Liefst allemaal, want eigenlijk lokken jullie de verkrachting bijna uit. Zonder biologisch Zweedse vrouwen op straat zouden er ook geen groepsverkrachtingen zijn.

Als de staat zijn burgers geen bescherming kan bieden, dan gaan die burgers alternatieve beveiligingen zoeken. Dat is toch logisch? Elke busje pepperspray dat wordt gekocht, is met andere woorden een kaakslag aan de falende Zweedse overheid.