Eigen volk alleen?

Mijnheer de eenzijdige,

In het doorgaans vredige Houthalen-Helchteren was het vorig weekeinde boel. Naar verluidt zoudt gij nogal eenzijdig beslist hebben om in het dienstencentrum Casino in de wijk Meulenberg in Houthalen enkel nog alcoholvrije dranken en halal-maaltijden te laten serveren. Gij zoudt u daarbij gebaseerd hebben op een buurtonderzoek dat zou uitgewezen hebben dat moslims wegblijven omdat ze er geen maaltijden kunnen gebruiken volgens islam-gebruiken – halal-maaltijden dus – en omdat ze zich ongemakkelijk zouden voelen als ze in de buurt van mensen zitten die alcohol gebruiken, zoals een pintje drinken dus. Dat gij met uw draconische maatregel dan weer autochtonen zoudt uitsluiten of op zijn minst verontrusten, kwam bij u klaarblijkelijk niet op. Uw focus was alleen gericht op de moslims die – zoals we dat ondertussen gewoon zijn – op hun wenken moeten bediend worden. Zij houden immers niet zo van diversiteit als dat betekent dat iedereen aan zijn trekken moet kunnen komen en gewoon vrij kan doen en eten en drinken wat hij of zij wil. Of zich kan kleden zoals men wil.

Als ‘Belg’ met een Turkse achtergrond sloot gij u aan bij de ‘christelijke’ CD&V om u te engageren in onze gemeenschap. Daar is niks mis mee en dat is zelfs toe te juichen. Maar om dan een verworven maatschappelijke positie als OCMW-voorzitter te misbruiken om eenzijdige maatregelen op te dringen die ingaan tegen onze open en vrije samenleving, daarin gaat ge ruim te ver. Gelukkig was er oppositiepartij BUUR en coalitiepartner N-VA, en ook het Vlaams Belang om tegen uw eenzijdige beslissing fors te reageren.

De ontstane commotie resulteerde in een compromis, dat evenwel niet altijd erg duidelijk is. Er zal nu wel naast halal- ook niet-halalvoedsel opgediend worden en men kan ook een alcoholisch drankje als een pint bier of een glas wijn drinken, maar dat zou toch niet op elk moment kunnen, zodat alsnog tegemoetgekomen wordt aan de islamitische apartheidsregels van “we willen niet in de buurt zitten van…”. Concreet zouden het verbod op alcohol en niet-halal-voeding dus een tijdelijk karakter hebben. In die zin dat op een deel van de dag het verbod wel geldt en op een ander deel niet. Het lijkt sterk op een tsjevenoplossing. In de politieke meerderheid is de storm echter nog niet gaan liggen omdat de modaliteiten van het compromis niet zo duidelijk zijn. Voor de N-VA is een en ander een breekpunt. Partij-topper Zuhal Demir moeide zich inmiddels met de zaak en gaf duidelijk te kennen dat de lokale afdeling niet mag buigen en zich desnoods moet terugtrekken uit het gemeentebestuur. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd, ook niet in de Raad van Bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren, want daar vragen sommigen zich af hoe uw fameuze beslissing is kunnen passeren zonder hen daarin te kennen.

Voor ons is het niettemin allemaal erg duidelijk. Wie hier komt wonen en bij ons een toekomst wil uitbouwen, die past zich aan onze samenleving en gewoonten aan. Wie dat niet kan of wil, hoort hier niet thuis. Dat wil niet zeggen dat onze open en vrije samenleving geen begrip kan hebben voor gewoontes of religieuze praktijken, zonder dat deze evenwel de autochtone gemeenschap met eigen tradities en waarden schaden of angst aanjagen. In die zin kunnen wij tolerant zijn om bijvoorbeeld in een dienstencentrum naast ons klassiek voedsel en onze drankjes ook aangepaste maaltijden aan te bieden en niemand te verplichten om alcoholische dranken tot zich te nemen. Het is een geste die we willen doen, maar die we helaas in het omgekeerde geval nooit mogen ervaren. In geen enkel islamitisch land vindt men een dergelijke tolerantie. Daar is het bikkelhard: aanpassen of opkrassen. Of erger.

Maar het lijkt nooit genoeg te zijn… Want als dan alle mogelijkheden worden aangeboden, blijkt toch nog dat moslims niet bij niet-moslims in de buurt willen zitten omdat die laatsten een wijntje of een biertje drinken, alsof dat besmettelijk is. Apartheid is dat op basis van religieus fanatisme, niet meer of niet minder. Komaan zeg, is het niet ook uw taak om als verantwoordelijke politicus die geïntegreerd zegt te zijn in onze samenleving en zich voor de ganse gemeenschap zou moeten engageren, aan de nieuwkomers duidelijk te maken dat hier andere normen gelden dan in het oude vaderland? Bijvoorbeeld dat iedereen hier ongehinderd moet kunnen leven zoals hij/zij dat wil, zonder dat daar beperkingen van andere gemeenschappen de boel moeten komen verzuren. En a fortiori in instellingen ten behoeve van iedereen, die vooral door de Vlaamse belastingbetaler betaald worden? Mogen ook wij nog even leven zoals wij dat willen, zonder islamitische betutteling?

Als de religieuze fanatici zo voortdoen, zal dat de kloof tussen “ons en hen” alleen nog maar vergroten. Wat ons betreft kan dat niet de bedoeling zijn. Denkt gij daar ook zo over? Laat het ons eens weten.