In het ’t Pallieterke van 12 september jl. kon u het volgende lezen over Sophie Wilmès, ik citeer: “En ja, zo circuleert dezer dagen uw naam om Charles Michel als premier op te volgen als die binnenkort de deuren van de Wetstraat achter zich dichttrekt om zich als de ongekroonde en vooral onverkozen ‘president’ van Europa op alle internationale fora te laten gelden.”

We schreven toen al over haar passage als schepen in Sint-Genesius-Rode, een faciliteitengemeente in de Vlaamse rand rond Brussel (en niet zoals Danny Verstraeten zei: ‘in de Brusselse Rand’). Een passage die niet onopgemerkt bleef, want in het schepencollege van Sint-Genesius-Rode ontpopte Wilmès zich als de meest Vlaamshatende schepen. Een Vlaamse schepen, Geertrui Windels, was het Fransdolle gepest zo beu, dat ze ontslag nam. In de provincie Vlaams-Brabant werken de franstalige partijen samen in een eenheidslijst, Union des Francophones. Vandaag heeft de eenheidslijst nog twee zetels.

Fransdol

In haar propaganda gaat UF heel ver, tot het verspreiden van eentalige folders in Leuven en omstreken… In feite heeft de UF maar twee actiepunten: 1) de rechten van de Franstaligen in Vlaams-Brabant verdedigen en 2) de rechten en het territorium van de Franstaligen in Vlaams-Brabant uitbreiden. Sophie Wilmès zetelde een drietal jaar namens de UF in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Voor Fransdolle activisten gebruiken we soms het woord ‘rabiaat’. Wel, voor Sophie Wilmès is dat woord zeker van toepassing. Die vrouw wordt nu eerste minister van ‘alle’ belgen. Opvallend: alle media verwezen heel voorzichtig naar haar anti-Vlaams verleden in de provincieraad en in het schepencollege, maar geen enkele journalist durfde haar er echt op aanspreken. In al haar antwoorden had Wilmès het nu over ‘verbinden’ en de hoogdringendheid om een nieuwe federale regering te vormen. Verontschuldigingen voor haar anti-Vlaamse houding in het verleden (?) heb ik niet gehoord of gelezen.

Wilmès is geboren in Elsene, maar verhuist als kind naar Grez-Doiceau. Later gaat ze met haar echtgenoot in Ukkel wonen, excuseer, in Uccle. Maar in 2005 verhuist ze met haar francofoon gezin naar de Vlaamse gemeente Sint-Genesius-Rode. Zo werkt ze doelbewust mee aan de verdere verfransing van deze gemeente.

Oh ja, voor de taken van Wilmès werd een opvolger aangeduid, ene David Clarinval. In Vlaanderen vrij onbekend, maar hij is wel een kopman van de MR in Namen en MR-fractieleider in de Kamer. Ik zag voorbije zondag een interview met de man, ik denk op het VTM-Journaal: vragen en antwoorden, enkel in het Frans. De journalist (VTM) noch de nieuwe minister deden een poging om Nederlands te spreken. En de Vlaamse ministers zwegen en spraken verder Frans tijdens de ministerraad…