Enkele jaren geleden bracht een student enkele dagen door op onze redactie, zijn tijd vullend met in ons archief van ’t Pallieterke te bladeren op zoek naar artikels over het onderwerp dat hij behandelde in zijn thesis. Het gebeurde trouwens regelmatig dat studenten bij ons aanklopten om alle oude Pallieterkes te doorbladeren.

Natuurlijk is dat dan een monnikenwerk. En bovendien is het ook niet gezond voor ons papieren archief. Want al onze jaargangen zijn ingebonden per jaar, en zelfs met de nodige voorzichtigheid is het niet ongewoon dat er schade ontstaat, ezelsoren, scheuren, vette vingers, enz.  Zeker onze eerste jaargangen moeten extra omzichtig behandeld worden.

Het is in die periode dat we het idee kregen om alle jaargangen in te scannen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want we spreken hier toch over 74 jaargangen van elk 52 nummers; omgerekend zijn dat 3.848 exemplaren, en als we gemiddeld 16 blz. per nummer rekenen, komen we op een 61.000 afzonderlijke bladzijden.

Met de financiële hulp van onze lezers verzamelden we de nodige penningen, want ja, voor niks gaat alleen de zon op. Tegelijkertijd namen we contact op met het ADVN, het Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme. Beslist werd om het digitale archief bij het ADVN onder te brengen.

Klaar

Vandaag kan ik u meedelen dat het inscanproject beëindigd is en dat iedereen vanaf vandaag toegang heeft tot al onze oude jaargangen.

De werkwijze is simpel: plankzeil als de bliksem naar: http://pallieterke.advn.be

U dient zich wel (eenmalig) te registreren en enkele vragen te beantwoorden; dat dient enkel voor onze statistiek. Daarna kunt u alle oude exemplaren doorbladeren. U kunt ook gebruik maken van een zoekfunctie. Zo wordt het een klein kunstje om bepaalde artikels uit het verleden terug te vinden. Er zijn nog enkele kleine kinderziektes aan de webstek, maar die worden de komende weken nog opgelost.

Woord van dank

Sta me toe om alle mensen te bedanken die van dicht of van ver meegewerkt hebben aan dit project. Dank aan de mensen met goede raad en advies, dank aan de milde financiële schenkers, dank aan de lezers die hun oude Pallieterkes ter beschikking stelden, dank aan allen.