Volgens een studie van het “Institut für Rechtsmedizin” (Instituut voor Gerechtelijke Geneeskunde) in Münster heeft een groot deel van de zogenaamd minderjarige migranten gelogen over de leeftijd.

Uit de resultaten bleek dat ongeveer 40 procent van degenen die voorwendden dat ze jonger dan 18 jaar waren, behoorlijk ouder was. Voor de studie waren alle leeftijdsrapporten van het Instituut tussen 2007 en 2018 geanalyseerd en onderzocht.
De artsen traden op in opdracht van de rechtbanken en van de jeugdbeambten, die twijfel hadden over de opgegeven leeftijd van de betrokken ‘minderjarigen’. Met de hulp van de forensische leeftijdsdiagnostiek moest duidelijkheid worden verschaft of de migranten inderdaad minderjarig waren of niet. In 92 procent van de gevallen ging het om jonge mannen uit Afghanistan, Guinea, Algerije of Eritrea.

“Bij twijfel beschouwt men ze als minderjarig”

Het percentage zou echter nog hoger kunnen liggen. “Omdat we de juiste geboortedatum niet op de dag zelf kunnen bepalen, blijft er een grijze zone bestaan. Deze beoordelingsruimte wordt door ons steeds gebruikt in het voordeel van de betroffen migrant. In gevallen van twijfel wordt de man dus als minderjarige beschouwd”, aldus de plaatsvervangende directeur van dat instituut, Andreas Schmeling, in hetzelfde nieuwsportaal “Focus online”.

De ouderdomsbepaling gebeurt door een combinatie van verschillende methoden. Naast algemene lichamelijke onderzoeken zijn het vooral het gebit en de botten in de pols waarvan röntgenfoto’s worden gemaakt.

Waarom vluchtelingen over hun leeftijd zouden liegen? Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBM) genieten in veel West-Europese staten een bijzondere bescherming.
Ze krijgen meer bijstand, en moeten niet in collectieve asielopvangcentra. Volgens de vereniging van de Duitse steden en gemeenten (Deutsche Städte- und Gemeindebund) worden de kosten voor een niet-begeleide minderjarige vluchteling geschat op 5.000 euro per maand. In het verleden was er al politieke discussie over verplichte onderzoeken naar de leeftijd van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Twee jaar geleden geraakte in Duitsland bekend dat ongeveer de helft van de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Duitsland eigenlijk ouder dan 18 jaar was.

Hopelijk kan door die studie van het “Institut für Rechtsmedizin” de discussie over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en het controleren van hun leeftijd echt van start gaan.