Een ander front waarop links dacht de cultuuroorlog lang geleden al gewonnen te hebben, is de nieuwsdienst van de openbare omroep. Tot hun afgrijzen moeten ze nu vaststellen dat de nieuwe Vlaamse regering niet alleen paal en perk wil stellen aan die nieuwsdienst, maar ook blijft hameren op de politieke diversiteit ervan.

Dat de regering-Jambon I van de openbare omroep eist dat ze niet meer de concurrentie aangaat met privékranten, en zich dus meer en meer zal onthouden van langere geschreven nieuwsberichten en opiniestukken op de webstek en in haar apps, is niet meer dan de logica zelve. Het is onzinnig een economisch rechts beleid te willen voeren dat privé-initiatief zou moeten steunen, vervolgens subsidies uit te delen aan de geschreven media, en daarbovenop dan nog eens via een gesubsidieerde openbare omroep de concurrentie aan te gaan met die geschreven media.

Linkse voorkeur

Een oud zeer bij de VRT blijft natuurlijk dat die omroep vooral aandacht en veel sympathie blijft hebben voor linkse, centrumlinkse en extreemlinkse politici en hun standpunten. Rechtse standpunten worden in de debatprogramma’s alleen maar mondjesmaat toegelaten, en dan liefst van al meteen sterk gekaderd en geduid, als rechtse politici al überhaupt hun zinnen mogen afmaken.

Ook hier geldt het adagium dat de aanval de beste verdediging is, dus duiken nu reeds opiniestukken op met daarin de klacht dat de Vlaamse regering een mening heeft over de politieke diversiteit bij de VRT. Theoretisch klopt het inderdaad dat politieke gasten uitgenodigd dienen te worden in functie van de actualiteit en hun mogelijke bijdrage tot het maatschappelijk debat.

Probleem is echter dat wie uitgenodigd wordt in zulke debatprogramma’s, mee de actualiteit schept. Nodig je vooral linkse politici uit, bestaat de actualiteit vooral uit linkse thema’s, die vragen dat linkse politici uitgenodigd worden om die linkse thema’s toe te lichten. Ook op dit vlak heeft de klacht van nogal wat commentatoren vooral een hoog “houd de dief”-gehalte: zij willen niet dat de vicieuze cirkel – de actualiteit links kaderen – doorbroken wordt door een eis van de Vlaamse regering om af en toe ook eens een rechts standpunt aan bod te laten komen, conform de mening van het grootste deel van de Vlaamse bevolking.