Uit een opiniepeiling van IFOP blijkt dat 18 procent van de moslims die in Frankrijk zijn geboren, de sharia wil invoeren. Dat is al alarmerend genoeg, maar van de Franse moslims die in het buitenland geboren zijn, wil 46 procent de sharia opleggen.

Lenin heeft in 1917 de macht gegrepen met een véél kleinere minderheid van bolsjewieken achter zich. Een fanatieke, goedgeorganiseerde en hecht samenhangende minderheid, die bereid is terreur en gewapend geweld te gebruiken, kan gemakkelijk de macht overnemen van een verdeelde, ongemotiveerde en aarzelende meerderheid zonder leiders. De geschiedenis heeft dat al ettelijke keren bewezen.

In de meeste dictaturen zwaaide een militante minderheid met een meedogenloze leider de plak over een zwakke meerderheid. En Frankrijk is een natie zonder leiders, met afbrokkelende en onmachtige gezagsstructuren. In de meeste West-Europese landen is het nauwelijks beter. Ze houden alleen de schijn beter hoog. Behalve dan in Groot-Brittannië. Daar is de gezagscrisis zelfs nog erger dan in Frankrijk. Of tenminste: ze is in het parlement openlijker en duidelijker zichtbaar.