De CIA waarschuwt al sinds 2017 dat terroristen van IS op grote schaal in Westerse landen infiltreren door zich voor te doen als ‘vluchtelingen’ en onder te duiken in de massa’s van honderdduizenden immigranten die vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in Westerse landen binnenstromen.

Als u de CIA een onbetrouwbare bron vindt – in dit geval ten onrechte trouwens – dan gelooft u misschien wel de alarmkreet van David Beasley, die aan het hoofd staat van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij waarschuwde dat “bevelhebbers van IS, die uit Syrië zijn gevlucht, nu samenwerken met extremistische groepen in Afrika om een nieuwe migratiegolf naar Europa te ontketenen en te infiltreren.”

Ondode terroristen

Opvallend daarbij is het inzetten van ‘ondode’ terroristen. De Engelse term ‘undead’ klinkt de liefhebbers van zombiefilms ongetwijfeld bekend in de oren, maar deze terroristen zijn niet uit de dood opgestaan. IS heeft wel communiqués verspreid waarin werd gemeld dat zij gesneuveld waren in gevechten of omgekomen bij zelfmoordaanslagen. In de hoop dat zij op die manier onder de radar van de Westerse inlichtingendiensten zouden kunnen verdwijnen. En dikwijls werkt dat ook.

Blind

Dat wordt allemaal in de hand gewerkt door het feit dat de meeste Westerse landen helemaal geen zicht meer hebben op de aantallen ‘vluchtelingen’, asielzoekers en illegalen die zich op hun grondgebied bevinden. Om slechts twee cijfers te noemen: in Duitsland is men het spoor bijster van 160 met naam en toenaam gekende leden of sympathisanten van IS en van maar liefst 130.000 asielzoekers, die spoorloos verdwenen zijn. In het Verenigd Koninkrijk hebben de autoriteiten 600.000 personen uit het oog verloren die het land hadden moeten verlaten omdat hun visa waren verlopen, of omdat hun verblijfsvergunning verstreken was.