De gewaarborgde dienstverlening in het Nederlands bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is een oud pijnpunt dat al decennia de gemoederen beroert, maar waar nog steeds geen redelijke oplossing voor is gevonden in functie van het effectieve werk op het terrein.

Zo’n dertig jaar geleden werd bepaald dat de hulpverlening – dus het aantal jobs – moest bestaan uit net geen 30 procent Nederlandstaligen en iets meer dan 70 procent Franstaligen. Een discussiepunt dat het debat in al die jaren vaak verhitte, was de taal van de dienstverlening. Jarenlang eisten de Vlamingen een tweetaligheid van het personeel, maar omdat de Franstaligen daarin nooit voldeden en er ook geen moeite voor deden, pasten de Nederlandstaligen zich gedwee als altijd aan en legden zij zich neer bij de tweetaligheid van de dienstverlening. Dat wil dus zeggen dat elke hulpverlener zijn eigen taal mag spreken, maar dat de dienstverlening zo moet georganiseerd zijn dat een patiënt of hulpzoekend altijd een ambulancier of brandweerman of dokter kan spreken in zijn eigen taal.

Onhaalbare 70/30-verdeling

Meer en meer is echter gebleken dat de 70/30-verhouding nooit heeft voldaan en dat zelfs een goede organisatie van de dienstverlening niet altijd kon verzekerd worden. Met andere woorden: het huidige taalkader is een politiek compromis waarin de verhouding tussen eentalige Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden wordt bepaald, maar omdat er in het huidig taalkader een te groot taalonevenwicht is in de verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige collega’s (29,42% – 70,58%) is het onmogelijk om een gegarandeerde tweetalige dienstverlening met eentalige hulpverleners te organiseren, zoals de vandaag geldende taalwetgeving verplicht. Ook al lijkt 70/30 politiek een aanvaardbare verdeling, toch is het in de praktijk niet haalbaar. En daar wringt het schoentje.

Daar waar binnen de adviserende (federale) Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) het Vlaams Belang en ook de N-VA geregeld de vinger op de wonde legden, bleef alles bij het oude. De verantwoordelijke Brusselse ministers en/of staatssecretarissen lagen er nooit echt van wakker. Ook de huidige bevoegde staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) en Minister Sven Gatz (Open Vld) trekken niet mee aan de noodrem. Integendeel. Zelfs het ACV zegt dat ze met de billen bloot staan omdat ze zich niet inspannen voor de rechten van de Nederlandstaligen. Zij minimaliseren alles en verschuilen zich achter het recente positief advies van de VCT voor een nieuw taalkader, dat de Nederlandstaligen zelfs terugbrengt naar 29,34 procent. Ook hier laten de traditionele Vlaamse partijen steken vallen en halen ze lang niet het onderste uit de kan.

Vlaamse partijen kijken weg

Het ACV Openbare Diensten stelt duidelijk dat de huidige verdeling al niet meer werkbaar is, wegens onvoldoende personeel, laat staan de nieuw voorgestelde. In het beste geval zouden er in totaal 541,44 Nederlandstalige personeelsleden moeten zijn in plaats van de in het nieuwe taalkader voorziene 372, berekende de christelijke vakbond. Rudi De Coster, secretaris Gewest Brussel van ACV Openbare Diensten: “Het is onmogelijk om een operationele dienst zoals de Brusselse brandweer te laten functioneren met ééntalige hulpverleners. Er ontstaan problemen bij het ziekenwagenvervoer, op niveau van bevelvoering, opleiding, evaluatie, tucht van de operationele personeelsleden. De huidige invulling van het taalkader belast de functionele werking van de DBDMH, is tijdrovend en zorgt voornamelijk voor veel frustraties onder de personeelsleden, met nadelige gevolgen voor hen en voor de burgers die zij moeten bijstaan.”

Bizar dat deze terechte opmerkingen voortaan nog haast enkel uit de mond van de vakbond komen… Hallo, Vlaamse ‘verbindende’ partijen in Brussel? Waar zijn jullie? Het gaat hier om het welzijn van mensen in noodsituaties. Dat de Brusselse Vlamingen niet op de Franstaligen hoeven te rekenen, waren we al heel lang gewoon. Maar dat nu ook de Vlaamse partijen in de hoofdstad wegkijken, tart toch alle verbeelding!